Antidoping

Sidan uppdaterades: 26 oktober 2023

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. Det kräver aktiva insatser från idrottsföreningar, idrottsförbunden, RF-SISU distrikten och Antidoipng Sverige. Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente.

Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

RF-SISU Dalarnas uppdrag är att stimulera och utveckla det förebyggande antidopingarbetet inom idrotten. Genom att inhämta, tillhandahålla och sprida aktuell kunskap kan föreningslivet stärka sin kunskap och arbeta preventivt mot doping. RF-SISU Dalarna upprätthåller en informationsservice i första hand för specialidrottsdistriktsförbunden och dess idrottsföreningar, men även för media och andra intressenter.

RF-SISU Dalarna ska:

  • Skapa forum och erbjuda idrottsföreläsningar för att upprätthålla en hög kompetens och beredskap.
  • Informera om och erbjuda metoden Vaccinera klubben mot doping för att förebygga för att förebygga doping bland idrottsföreningarnas medlemmar.
  • Arbeta för att sprida information om utbildningen Ren vinnare.

Antidoping i idrottsföreningen

För dig som vill maximera chanserna till en dopingfri förening finns Vaccinera klubben. Vaccinera klubben mot doping är ett upplägg för idrottsföreningar att göra en egen plan för antidoping, både förebyggande och akut. Kunskap förebygger doping. Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Därför bör du se till att din idrottsförening informerar dig och övriga idrottsutövare om vad som gäller. Här kommer du vidare till Vaccinera klubben.

Antidoping för aktiva

E-utbildningen Ren Vinnare riktar sig särskilt till idrottsutövare men också till stödpersonal. Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler. Genom att göra E-utbildningen Ren Vinnare tar man sitt ansvar och lär sig vad som gäller. Här kommer du vidare till E-utbildningen Ren vinnare.

Antidoping Sverige logga

Sidan publicerades: 7 oktober 2022

Vaccinera klubben mot doping

Vaccinera klubben puff

Ren vinnare

Ren vinnare puff