Kunskapswebbar

Sidan uppdaterades: 31 oktober 2023

Till flera av SISU Idrottsutbildarnas och idrottsrörelsens utbildningar ingår digitala utbildningsplattformar. Du har på olika sätt möjlighet att ta del av utbildningarna.

Introduktionsutbildning för tränare och Introduktionsutbildning för föreningsledare kan man genomföra på två olika sätt.

  1. Ni gör det internt i er idrottsföreningen som en lärgrupp eller som kurs (tre timmar). Ni kan välja att göra den tillsammans med er idrottskonsulent eller helt på egen hand. Ni väljer själva i vilken ordning ni tar de olika avsnitten, materialen kan användas som ett uppslagsverk.
    Introduktionsutbildning för tränare
    Introduktionsutbildning för föreningsledare
  2. Anmäl dig till en utbildning för att få länken som ger dig tillträde till webbutbildningen. En digital steg för steg utbildning (sekventiell utbildning) som du genomför på egen hand. Du erhåller ett diplom efter genomförd utbildning. Utbildningen tar ca två timmar från start till mål.
    Introduktionsutbildning för tränare
    Introduktionsutbildning för föreningsledare

Fler utbildningar i RF/SISU:s Kunskapsportal:

Kunskapsportalen är en samlingssida för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas alla kunskapswebbar, digitala utbildningar och digitala lärandematerial producerade av SISU Förlag.

En del av webbarna är rena ubildningswebbar, andra en mix av fakta, information, inspiration och utbildning. Vissa webbar och lärandematerial är kostnadsfria, andra kostar pengar. Flera av dem ingår som en del i ett större utbildningssammanhang.
RF/SISU:s Kunskapsportal

SISU Förlag

Utifrån ämne hittar du fler utbildningar och material på SISU Förlag.

Sidan publicerades: 14 oktober 2022