Nätverksträffar om skolgårdsutveckling inspirerade

Sidan uppdaterades: 25 maj 2023

Att utvecklas och inspireras blev effekten av de två populära nätverksträffarna som RF-SISU Dalarnas Rörelsesatsning i skolan arrangerade. Runt 100 pedagoger från nästan 50 skolor fick skolgårdsinspiration och tips om nya aktiviteter.

Stiftsgården i Rättvik och Hedemora Stadshotell var platserna för Rörelsesatsning i skolans nätverksträffar i maj. Temat var ”En inspirerande skolgård”, och intresset var stort. Cirka 50 skolor skickade sammanlagt runt 100 pedagoger till de två träffarna.

Nätverksträff vt 2023

Nätverksträffarna innehöll info om rörelsesatsningen, erfarenhetsutbyte mellan skolorna, presentationer av inspirerande skolgårdssatsningar och konkreta tips för att skapa en attraktivare skolmiljö. Många nya och spännande aktiviteter visades, och deltagarna fick även chans att prova flera av dem.

Pedagogerna kom från de flesta av Dalarnas kommuner och det peppande och inspirerande mötet med likasinnade, var det som tydligast märktes som effekt. Just att komma bort från hemmiljön och inspireras av andra i samma situation, gav många ringar på vattnet:

- Det var ett jättebra upplägg med en bra blandning av olika saker. Det var superbra att få enkla, konkreta tips och utbyta erfarenheter från andra skolor, och jag tar med en hel del idéer hem, poängterade Peo Olsson, fritidspedagog från Britsarvsskolan i Falun.

Nätverksträff vt 2023

Även Anna Siirtala och Ulrika Mas Tynell från Grycksboskolan, kände att de konkreta tipsen var något som de kommer kunna applicera direkt i verksamheten:

- I det här forumet fick man verkligen möjlighet att prata med varandra. Vi blev inspirerade att bygga mer eget material. Allt behöver inte vara så krångligt och vi fick massa ny energi, kommenterade Anna och Ulrika.

Rörelsekonsulenterna i rörelsesatsningen gläds över idel positiva tongångar från de medverkande skolorna. Och att vädret var på sitt soligaste humör dessa härliga dagar i Rättvik och Hedemora, gjorde inte saken sämre. Dessa träffar behövs som inspiration, och är ett givande komplement till det ordinarie processarbetet som görs vid varje skola.

Till hösten kommer nya nätverksträffar med nya spännande teman att arrangeras. Även större föreläsningar återkommer till hösten. Då kommer även högstadiepersonal involveras i och med att högstadieskolorna kommer med i satsningen.

Nätverksträff vt 2023

Text: Tobias Hedwall, rörelsekonsulent

Sidan publicerades: 25 maj 2023