Idrottens och evenemangens betydelse för en regions attraktivitet och tillväxt

Sidan uppdaterades: 7 februari 2023

Ca 80 deltagare samlades på Galaxen i Borlänge den 2 februari för att diskutera idrottens och evenemangens betydelse för en regions attraktivitet och tillväxt.

På ett roligt och intressant sätt fick vi kunskap när Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi en av landets främsta experter inom området städer, kreativitet och regional utveckling tog oss med på frågeställningen om - varför och hur vi väljer den plats vi flyttar till.

Vi fick höra vad som får oss att flytta resp inte flytta till vissa platser. När i livet det är mer vanligt att flytta. Vilka faktorer som spelar in när vi gör våra val för att välja en ny ort att bo på.

Lotta Magnusson

Lotta Magnusson, chef för strategisk utveckling på Visit Dalarna AB tog över efter Charlotta. Lotta berättade om vilka trender som spelar in när vi väljer den plats vi vill åka till eller semestra på. Att vilja vara aktiv under sin semester och vara på en naturskön plats är något som ökat i trend. Man ser också att ny teknik och infrastruktur behövs. Möjlighet att ladda sin bli har blivit viktigt och avgörande för vart man åker eller gör stopp under resan.

Peter Möller

Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna gav en något dyster prognos kring hur befolkningsförändringen kommer se ut under de kommande tio åren. Dalarna har en ökande äldre befolkning. Tyvärr ingen ökande befolkning då det gäller befolkning i arbetsför ålder. Kompetensförsörjningen kommer att bli ett större problem och Dalarna är inte det enda länet som vill locka till sig arbetskraft. Enligt Peter kan möjliga lösningar på problemet vara t ex: tidigare start på arbetsmarknaden, högre pensionsålder och bättre integration, allt för att få fler in på arbetsmarknaden.

Panel 1

Under kvällen bjöds vi på tre paneldiskussioner. Den första panelen bestod av representanter från näringslivet. Panelen bestod av: Daniel Lindqvist, klubbchef på IBF Falun, Chatarina Eriksson, VD på Visit Dalarna, Maria Andersson, VD på LUFAB, Mats Bayard, VD på Triona och Anders Hvittfeldt, revisor och delägare på Qrev revision. Flera av dem har flyttat till Dalarna från andra delar av landet.

Här gick diskussionerna kring ämnen som - hur de tyckte att idrotten bidrar till näringslivet och till samhällsutvecklingen och attraktiviteten i Dalarna och - vilka framgångsfaktorer som får fler att flytta till Dalarna.

Flera av panelens deltagare påtalade att en flexibel anställningsform är viktigt för att bl a attrahera idrottare till regionen. De kan behöva en mer flexibel situation för att ha en karriär både i och utanför idrotten.

Kommunikationen ansågs vara bristfällig, det är utmanande med både tåg och flyg från Dalarna till t ex Stockholm. Även bristen på bostäder sågs som en försvårande faktor när nyinflyttade ska etablera sig här.

Panel 2

När det var dags för panel två som representerades av deltagare från den offentliga sektorn äntrades scenen av: Christina Holback, kommunchef i Malung-Sälens Kommun, Jonas Lennertsson Falu Kommun, Peter Karlsson, kommundirektör Mora Kommun, Lars Isacsson, fd kommunalråd i Avesta Kommun och nu Riksdagsledamot, Sebastian Karlberg och Stina Munters, fd kommunstyrelsens ordf Vansbro Kommun.

De diskuterade bl a en rad hygienfaktorer som måste finnas på plats för att man ska välja att flytta till Dalarna och trivas här.

  • Arbete, även för medföljare
  • Bra skolor
  • Bra boende och livsmiljöer
  • Attraktiv fritid, vad gör man efter arbetet

Panelen såg det som viktigt att de som redan bor här ska trivas och känna tillhörighet. Att man redan i ung ålder har möjlighet att skaffa sig ett beteende som gör att man kan få vara frisk. Att varje kommun arbetar med att ta till vara på det som är unikt och framgångsrikt, förstärker detta och får innevånare att känna sig stolta över sin bygd. Det skapar gemenskap, sammanhållning och glädje.

Det är en viktig balansgång där de ideella i föreningslivet och kommunerna bidrar med var sina delar. Kommunen t ex genom yta för idrottsrörelsen. Där man arbetar tillsammans för att bidra till det samhälle vi ska bo och trivas i och att ingen part känner att man blir tagen för given.

Panel 3

Den tredje och avslutade panelen bestod av representanter från idrotten, tyvärr lite färre i antal än tänkt pga sjukdom. Claes Bergström, ordf i Leksands IF, Adrian Hörnqvist, cykeltränare på Dala Sports Academy Elit och Peter Berglund, distriktsidrottschef på RF-SISU Dalarna pratade om vad verksamheten betyder för varumärket, stoltheten och vad idrotten kan bidra med till samhällsbyggnaden och utvecklingen.

Adrian berättade om att den eftergymnasiala elitmiljön Dala Sports Academy Elits verksamhet som går mycket bra. Sedan starten har de aktiva vunnit 319 - internationella medaljer på OS, VM och EM sedan starten 1985 samt 232 - världscupmedaljer sedan 2016 och framåt. De aktiva bor och tränar här. Flera av dom är mycket framgångsrika i sin idrott med hundratusentals följare i sociala medier. De lägger upp bilder, klipp och taggar kommunen och skriver positivt om platsen. Unga följare inspireras och får en relation till platsen. Ca nio personer per år bosätter sig permanent och etablerar sig i Dalarna efter att de varit med i Dala Sports Academy Elit. Detta innebär att mer än 300 personer som deltagit i elitmiljön har flyttat till och bor kvar i Dalarna.

Claes berättar om att Leksands IF:s damer har svårt att leva på sin idrott, herrarna klarar sig bättre. Då är möjligheten att få en arbetsgivare som kan tänka sig en mer flexibel anställning mycket värt. Leksands IF är en förening som tar emot en stor publik då det är match, i genomsnitt spenderar tillrest publik 2,6 dagar i Leksand. Något som naturligtvis kommer näringslivet till godo. Exponeringen som eliten når ut med är ett enormt verktyg. Leksands IF har en fin möjlighet att ge tillbaka till Leksandsborna i form av olika arrangemang i stället för att stoppa alla medel i mer spelarlöner. Detta är ett sätt att öka samanhållningen i bygden.

Peter berättar om att Dalarna är ett föreningstätt län med ca 900 föreningar. Att idrottsrörelsen och dess medlemmar bidrar till en själ och stolthet på en ort som inte går att köpa. Ibland verkar idrotten tas för given och självklar, men man måste vara rädd om den struktur som byggts upp. Den skulle kunna raseras fort.

Helena Höij

Kvällen avslutades efter tre intensiva timmar på samma sätt som den inleddes med Landshövding Helena Höij. Helena reflekterade över alla talares inlägg, vi ska utveckla det vi är bra på. När man kan beskriva sin plats i positiva ordalag känner man stolthet. Att kittet mellan näringsliv, kommun och föreningsliv är viktigt för att vi människor ska trivas, känna sammanhållning och gemenskap. Tillhörighet är en viktig fråga i samhällsbyggandet.

Vi behöver fundera vidare på hur en förbättrad samverkan mellan olika aktörer skulle kunna gå till i framtiden och hur detta skulle kunna samordnas.

Nu är det viktigt att vi tar med oss frågorna ut i våra respektive sammanhang!

Vi tackar alla medverkande och närvarande för en givande kväll.

 

Foto: Adrian Hörnqvist, tränare DSA Elit
Text: Margareta Appell, kommunikatör

Sidan publicerades: 4 februari 2023

Relaterat material

Innebandytjejer Jämställdhet

Så ska Dalarna blir mer attraktivt: ”Viktigt att ha ett brett utbud”