Vi påminner om krav på registerutdrag

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Erik Timblad vår idrottskonsulent med särskilt ansvar för det som vi inom idrottsrörelsen kallar Trygg idrott berättar.

- Det finns fördelar för idrottsföreningar som gjort förarbetet med att skapa en trygg miljö för barn och ungdomar. Att lägga upp rutiner kring arbetet med registerutdrag, hur ofta och vilka man tar registerutdrag på, samt vilka i idrottsföreningen som har uppdraget.

Erik rekommenderar att idrottsföreningar tar fram en policy kring frågan. Då kan man vara säker på att arbetet blir utfört och att inga grupper glöms bort då det är dags att begära ut registerutdrag. Ta kontakt med din idrottskonsulent om du vill ha hjälp med arbetet.

Registerutdrag ett måste

Föreningar är tvungna att begära registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs eller har uppdrag med "direkt och regelbunden kontakt med barn". I IdrottOnline finns en funktion som gör det lättare för er i idrottsförening att hålla koll på registerutdragen.

Funktionen gör det möjligt att:
- Markera att ledare har uppvisat begränsat registerutdrag
- Söka vilka ledare som har uppvisat utdraget
- Visa datum när utdraget uppvisades
- Ställa in automatisk påminnelse om vilka ledare som behöver visa utdraget

Här finns också en "lathund" för idrottsföreningens hantering av registerutdrag.

Länkar och information om registerutdrag - mer om Trygg idrott

Text: Margareta Appell, kommunikatör

Sidan publicerades: 3 februari 2022