Ur askan i elden

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Vi har ännu inte kommit ur en världsomfattande pandemi innan en annan kris drabbar Europa och därmed också oss inom idrottsrörelsen i Dalarna.

Vi är nu mitt i arbetet med att återstarta idrottsverksamheten för att få tillbaka utövare, tränare och andra ledare efter negativa effekter under mer än två års tid.

Med de mycket kraftigt höjda el- och drivmedelspriserna kommer det att krävas ett batteri av åtgärder från ett antal olika aktörer för att minimera konsekvenserna för många av länets 1000 idrottsföreningar med ca 163 000 medlemmar. Vissa idrottsföreningar driver idag sina egna anläggningar, vissa ägs av kommunerna och vissa ägs av olika företag. Ju mer dessa insatser kan samordnas och koordineras desto bättre.

Det kommer att behövas åtgärder på både kort- och lång sikt.

På kort sikt gäller det att i första hand att minska energiförbrukningen i vinter. Vi behöver återigen se över hur vi bedriver vår verksamhet för att vid behov ställa om. Vi är många aktörer som kan bidra ännu en gång.

Jag vet att ledningen för Riksidrottsförbundet uppvaktar regeringen för att få tillgång till särskilda ekonomiska resurser och det är bråttom.

Efter samtal med kommunernas Kultur- och Fritidschefer vet jag att de arbetar aktivt för att hitta lösningar som ska bidra till att lindra situationen. Jag vet också att det pågår ett arbete för att samordna insatser inom och mellan kommuner. Framför allt för anläggningar med stor energiförbrukning som ex skidanläggningar, ridhus, simhallar, isytor och vissa fotbollsplaner. Vi från idrottsrörelsen uppmanar länets kommuner att fortsätt stötta idrotten på samma fantastiska sätt som under pandemin. Skulle kommunernas energirådgivare kunna hjälpa till?

Vi inom RF-SISU Dalarna har sett ett ökat tryck från idrottsföreningar som vill ha hjälp att få ner sin energiförbrukning. Idrottsföreningarna vill ex sätta in luftvärmepumpar och sätta upp solpaneler. Med de leveranstider som finns på denna utrustning kommer det troligen att få begränsad effekt under denna vinter.

På längre sikt kommer det att vara nödvändigt att minska våra idrottsföreningars energiförbrukning.

RF-SISU Dalarna kommer redan nu att avsätta medel för att hjälpa idrottsföreningar som vill minska sin långsiktiga energiförbrukning.

Vissa av våra idrottsföreningar kommer att påverkas mycket och andra väsentligt mindre. Många idrottsföreningar kommer att få betydande kostnadsökningar och från RF-SISU Dalarna har vi en förhoppning att detta inte ska innebära höjda deltagaravgifter för våra barn och ungdomar.

För att minska drivmedelskostnaderna behöver också många idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund se över bl a matchscheman för att kunna undvika längre resor.

Vi har varit flexibla och ställt om under pandemin - vi kan göra det igen…

Text: Peter Berglund, distriktsidrottschef

Relaterade länkar:

Höjda elpriser nytt hot - idrottsrörelsen drabbas / Falu Kuriren 20220930

Elpriserna - ett nytt hot mot idrottsföreningar / Dala-Demokraten 20221007

Sidan publicerades: 4 oktober 2022