Träningen och samtalet är viktigast

Sidan uppdaterades: 20 oktober 2023

Medan idrottskonsulent Emelie och jag sitter i bilen på väg till Säter håller 17 veteraner som bäst på med sin träning utomhus i elljusspåret vid klubbstugan i Säter. Vissa med stavar och andra utan. Varje vecka träffas Säterbygdens OK:s veteraner, för att tillsammans träna och röra på sig.

Vi har bjudit in oss efter träning, för att få vara med i deras verksamhet vid ett tillfälle. Här finns många års orienterande samlat runt bordet.

Säterbygdens OK

Vid varje veteranträff förbereds tipsfrågor, dagens frågor är Anita Kristersson ansvarig för. De flesta frågorna har aktuell idrottsanknytning.

Bore Nyberg har dagen till ära tagit fram historiska dokument som gruppen kan minnas och prata kring. Bl a tidningen Svettsport, ca sex nr per år som medlemmar i gruppen hjälptes åt att ge ut. Tidningen gavs ut mellan åren 1980-2017. I Svettsport kunde medlemmarna läsa om bl a kommande aktiviteter, resultat och berättelser om framstående medlemmar.

Säterbygdens OK

RF-SISU Dalarnas idrottskonsulent Emelie Elfsberg och lärgruppsledare Bore Nyberg från Säterbygdens OK.

Det huvudsakliga syftet med veteranträffarna är att få vara ute i naturen och träna. Många har varit med i klubben länge, vissa har börjat orientera som unga redan på 60-70 talet. Andra har börjat när deras barn var små och hela familjen blev engagerad. Vissa har gjort uppehåll från orienteringen under någon period i livet, men kommit tillbaka till sin idrott. Något som fungerar bra inom orienteringen.

Numera är orientering en lättillgänglig publiksport, flera av veteranerna berättar att de följer orientering på TV och via webben.

På sommaren genomför veterangänget utflykter till närliggande platser och orienteringsklubbar. Ibland får de besök av någon som berättat roliga och intressanta orienteringshistorier och visar bilder.

Säterbygdens OK


Folkbildning

Emelie passar på att berätta om folkbildning och vad vi från RF-SISU Dalarna kan bidra med till verksamheten.

- Folkbildning genom lärgrupp är anpassad för att nå många människor, deltagarna styr vad innehållet ska vara och omfattningen av lärgruppen. Fokuset ska ligga på att lära av varandra, vi vill ha dialog, interaktion och reflektion, mötet/samtalet är det centrala mellan deltagarna och att alla är aktiva. Formen stärker och stödjer, vilket också skapar möjlighet till mobilisering och förflyttning.

Säterbygdens OK

RF-SISU Dalarnas idrottskonsulent Emelie Elfsberg tillsammans med hela gänget, hon fortsätter hjälpa och stötta gruppen i dess arbete.

RF-SISU Dalarna kan hjälpa till med:

  • Utbildningsmaterial
  • Arvode till lärgruppsledare, kursledare, föreläsare, kulturarbetare och processledare
  • Lokalhyra
  • Pedagogiska hjälpmedel/digitala hjälpmedel

Vi kan nog säga att både föreningens tillkomst, klubbstugan där flera idrotter samsas, tidningen Svettsport mm har kommit till genom de aktiva medlemmarnas folkbildningsverksamhet.

RF-SISU Dalarna önskar Säterbygdens OK:s veteraner lycka till med träning och lärgrupper i framtiden.

Text: Margareta Appell, kommunikatör

Sidan publicerades: 18 oktober 2022

Folkbildning

Mer om folkbildning och de verksamhetsformer som din idrottsförening kan använda er av.

Här kan man ta del av hela vårt utbud samt de paketlösningar vi kan erbjuda och skräddarsy för er förening