Tillsammans kan vi klara den här krisen också!

Sidan uppdaterades: 22 december 2022

Med de mycket kraftigt höjda el- och drivmedelspriserna kommer det att krävas ett batteri av åtgärder från ett antal olika aktörer för att minimera konsekvenserna för länets 1000 idrottsföreningar. Ju mer dessa insatser kan samordnas och koordineras desto bättre.

Det ligger i farans riktning att kommuner kan komma att stänga hallar, inte spola upp isar eller lägga över sina ökade energikostnader på föreningarna ex i form av högre hyror.

När det gäller kommunerna i Dalarna så aviserar de att ekonomin för 2023 ser bister ut.

Vi från idrottsrörelsen uppmanar trots detta länets kommuner att fortsätt stötta idrotten på samma fantastiska sätt som under pandemin. Falu kommun har i dagarna beslutat att stötta kommunens ridklubbar med 675 000 kr extra. Detta tycker vi är ett mycket bra exempel på stöd i ett mycket utsatt läge.

Kommunerna skulle kunna stötta sina föreningar genom att:

  • Låt kommunernas energirådgivare hjälpa föreningarna
  • Ge extra ekonomiskt stöd för att klara av en tillfällig kris
  • Tidigarelägga utbetalningar
  • Ge dispenser och underlätta administration
  • Hjälpa till att föra diskussioner med elbolag om att få dela upp betalningar
  • Eventuellt låna ut pengar till föreningen så att de kan invänta det nationella stödet

Vi från RF-SISU Dalarna kommer nu, förutom våra ordinarie stödinsatser att fördela ytterligare 2 000 000 kr för att hjälpa föreningarna.

Vi kommer att:

  • Avdela 300 000 kr till vår fond ”Rätt till idrott” så att idrottsledare kan söka upp till 2000 kr/barn-ungdom så att de kan vara kvar i idrottsföreningen.
  • Avdela 1 400 000 kr till utökning av anläggningsstödet. Detta för att stötta IF som äger sina egna anläggningar och som långsiktigt vill göra insatser för att få ner sin energiförbrukning.
  • Avdela 300 000 kr så att idrottsledare kan söka medel till sådant som idrottsföreningen har ett stort behov av för att kunna bedriva sin verksamhet.

Hur skulle vi kunna stödja er idrottsförening ytterligare? Hör gärna av er till oss!

Text:
Peter Berglund, distriktsidrottschef RF-SISU Dalarna

Sidan publicerades: 22 december 2022