När man googlar på psykisk ohälsa i Dalarna får man 291 000 träffar

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Drygt hälften av alla sjukskrivningar i Dalarna beror på psykisk ohälsa, vilket är mest i hela landet enligt en undersökning som är gjord av Skandia.

Vi läser regelbundet om dalfolkets dåliga mående med bl a köer till BUP och vuxenpsykiatrin.

Orsakerna till den psykiska ohälsan är naturligtvis många, men en del av de perspektiv som dyker upp i debatten är stress och kraven på prestation i skolan och på arbetet, nätmobbing och social isolering.

Att problematiken med den psykiska ohälsan lyfts upp är bra för då kan vi hantera och åtgärda den.

På senare tid har flera elitidrottare gått ut och berättat om den psykiska press de upplevt under sin karriär. Detta tycker jag är väldigt bra. Genom sitt agerande fungerar de också som bra förebilder även i motgång.

Genom vårt arbete med Rörelsesatsningen i skolan har pedagoger på vissa F-6 skolor berättat att de fått tillbaka ”hemmasittare” till skolan pga de aktiviteter som är kopplade till den rörelse och pulshöjande aktiviteter som genomförs tillsammans med andra. En viktig del i detta arbete är att genomföra aktiviteter som alla kan delta i och växa av. Att bygga upp en ökad självkänsla är en mycket viktig del i detta koncept.

Under pandemin har vi sett att den sociala isoleringen har ökat i alla åldersgrupper. En grupp som råkat särskilt illa ut är personer med olika funktionsvariationer.

Människan som varelse är i grunden ett flockdjur. För att må bra behöver vi finnas i ett sammanhang. En del av den psykiska ohälsa som vi ser idag kommer från ensamhet. Resultatet av att röra på sig leder till en rad olika positiva effekter i kroppen. Rör vi dessutom på oss tillsammans med andra blir den positiva effekten högre.

Idrotten kan bidra till att öka den enskildes motståndskraft genom träning. Om den enskilde dessutom får utbildning om träningens effekter och hälsosamma vanor kan detta leda till fler positiva effekter, både på kort och lång sikt. Genom att finnas i ett sammanhang kan det också finnas fler personer som kan uppmärksamma ett dåligt mående och ge stöd.

Ingen idrott passar alla men en fördel med idrotten är att det finns någonting för alla. Inom Riksidrottsförbundet finns 72 olika idrotter representerade.

En väl utförd idrott av välutbildade tränare och med en positiv gemenskap i föreningen ökar förutsättningarna att bidra till en positiv samhällsutveckling. Jag tror inte att idrotten kan lösa alla problem men jag är övertygad om att rörelse tillsammans med andra är en del för att lösa en av vår tids stora utmaningar.

Andra regioner arbetar ex med konceptet ”Fysisk aktivitet på recept”- detta kanske är något som Region Dalarna skulle kunna arbeta mer med.

Text: Peter Berglund, distriktsidrottschef

Länkar till relaterat material:

Falu Kuriren 16 augusti detbatt - Rörelse tillsammans, en del av att lösa stora utmaningar

Sidan publicerades: 16 augusti 2022