Leksandsskolan som satsar långsiktigt på rörelse

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Foto: Daniel och Hanna, fritidspedagoger på Åkerö skola.

Åkerö skola är en av över 100 skolor i RF-SISU Dalarnas Rörelsesatsning i skolan. Rörelseglädjen har ökat betydligt. Nyckeln är långsiktighet, engagemang och struktur.

Åkerö skola i Leksand gick med i RF-SISU Dalarnas rörelsesatsning förra året. Skolan har aktiva raster som huvudfokus och såg tidigt en positiv förändring. Färre konflikter, fler elever som har roligt på rasterna och lugnare i klassrummen.

Åkerö skola

Vi har satsat hårt på rörelse genom ett rastvärdsteam, och erbjuder nu aktiviteter varje dag på förmiddags- och lunchrasten, berättar skolans rektor Erika Hemptenmacher.

- Personalen har blivit mer medvetna om vikten av rörelse. Det har medfört positiva signaler till eleverna. Nu används hela skolgården till rörelse och vi har även fler rörelsepauser i klassrummen, fortsätter Erika.

Åkerö skola

Rektor Erika Hemptenmacher, Åkerö skola.

Skolorna i rörelsesatsningen hittar olika lösningar för att arrangera aktiva raster. På Åkerö skola har man avsatt två fritidspedagoger, Daniel och Hanna, som sköter dem, tillsammans med övrig fritidspersonal. Det är ju en resursfråga, då fritidspersonalen ofta behövs i klassrummen. Men rektor Erika är trygg att investera i ökad bemanning under rasterna.

Skolan har avsatt fast planeringstid vilket är viktigt för att arbetet ska bli bra. Vidare har Åkerö skola hittat sitt långsiktiga framgångsrecept för aktiviteterna. De gör ett schema som sträcker sig en månad i taget. På så sätt skapas trygghet och eleverna hinner lära sig övningarna. Schemat är tydligt både för elever och personal och diskuteras på elevråd och personalmöten.

Nästa viktiga steg är att jobba med föreningslivet och öka samarbetet med idrottsföreningar. Att eleverna hittar in i idrottsfamiljen, är en stor del av rörelsesatsningens syfte.

- Vi är jättenöjda med stöttningen och hjälpen från RF-SISU Dalarna. Det är också positivt att utbildningarna och träffarna är lagom långa, eftersom alla skolor har ont om tid. Att vi fått inspirerande fortbildning, tydlig struktur och hjälp med administration, har gjort att vi kan koncentrera oss på att skapa ett bra rörelseklimat. Det har spillt över på stämningen i hela skolan, säger Erika Hemptenmacher.

Åkerös rektor som jobbat sju år på skolan, har även erfarenhet från rektorsarbete i Hamburg, Tyskland. Där var det mer kortsiktiga projekt, vilket inte fick så bra effekt.

- Det är jätteviktigt att det finns ett långsiktigt tänk så vi får till förändring. Min uppmaning till RF-SISU och alla andra skolor är att hålla i, och hålla ut, så kommer resultaten, poängterar Erika.

Då skolan på en torsdagsrast erbjöd något de kallar ”rastbuffé”, kom en elev och frågade var maten var. Personalen fick ett leende på läpparna och berättade att det var en rörelsebuffé som stod på menyn. Bara ett av alla härliga grepp som Åkerö har tagit för att bli en rörelserik skola.

Mer om Rörelsesatsning i skolan

Åkerö skola

Text: Tobias Hedwall, konsulent Rörelsesatsning i skolan
Samtliga foton: Åkerö skolas egna.

Sidan publicerades: 2 november 2022