Kompetensförsörjningen - idrott, en del av lösningen på en av länets största utmaningar!!

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

En av länets största utmaningar idag är att hitta kompetent arbetskraft till våra företag och den offentliga sektorn. Denna utmaning delar vi med övriga regioner i landet.

Vad har då vi i Dalarna som särskiljer oss från många andra regioner och som skulle kunna ge oss fördelar i kampen om kompetensen? Ett av svaren är idrotten!

Dalarna har ett starkt varumärke som är intimt förknippat med idrott.

Idrottare är i stor utsträckning personer med starkt driv för utveckling och är vana att jobba mot målsättningar. De är i regel medvetna om både fysisk och mental hälsa. Detta gör att en stor andel av dem efter avslutad karriär väljer att fortsätt träna men med god hälsa som målsättning. Många idrottare tenderar också att vara ambitiösa även i yrkeslivet. Sannolikt är de också mindre sjukskrivna i jämförelse med andra samhällsgrupper. Därför är idrottare en intressant målgrupp för ett samhälle även efter avslutad idrottskarriär.

Tiden som idrottsutövandet pågår sammanfaller också med den tid i livet då mångas sociala tillvaro tar form. Man skaffar sig en utbildning, ett jobb, startar företag, träffar en partner och bildar familj.

Genom att kunna erbjuda en röd tråd från idrottsgymnasierna till eftergymnasial idrottsverksamhet stärker vi möjligheterna att idrottare etablerar sig i länet. Detta ökar möjligheterna att de också bor kvar efter avslutad karriär.

För att ge ett konkret exempel på detta: Av de drygt 600 elitaktiva som genom åren varit en del av Dala Sports Academy Elit bor hälften kvar i Dalarna efter avslutad karriär. Många av dessa aktiva har flyttat hit pga sin idrottssatsning och blivit kvar. Det finns många fler exempel på detta.

Förutom att bidra med yrkeskompetens så bidrar de ofta till samhällsutvecklingen på andra sätt. Många av dem är eldsjälar med ett starkt driv, de blir positiva förebilder och bidrar till marknadsföring av orten, många engagerar sig i föreningslivet för att ge tillbaka till idrotten mm.

Att som kommun och region satsa på idrotten är troligen ett av mest kostnadseffektiva sätt att få attraktiva personer att flytta till Dalarna och stanna kvar.

En satsad krona på idrotten ger sju kronor tillbaka!

Text: Peter Berglund, distriktsidrottschef

Länkar till relaterat material:

Dala-Demokraten 2 augusti 2022 - Idrott - en del av lösningen på en av länets största utmaningar

Sidan publicerades: 3 augusti 2022