Inget barn ska stå utanför pga kostnader, vi får hitta lösningar

Sidan uppdaterades: 11 januari 2023

Idrottsrörelsen ska vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar. RF-SISU Dalarna vill bidra till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för barn och ungdomar. Det var anledningen till att vi startade fonden Rätt till idrott.

Under fondens första år fördelades mer än 100 000 kronor. 68 ansökningar, fördelat på 27 idrottsföreningar i nio kommuner beviljades medel.

Idrottsföreningen kan söka medel som avser medlems- och träningsavgifter samt utrustning för att kunna idrotta.

Sheyma Sheikhnur vår integrationskoordinator berättar hur vi arbetar med idrottsföreningar som beviljats medel.

Ambitionen är att idrottsföreningar själva ska kunna göra samma sak som vi gör, dvs sänka trösklarna. Det kan innebära att avsätta medel för en socioekonomisk fond eller konto. Vi tipsar också om olika sätt att sänka kostnader.

T ex att medlemmar som har möjlighet betalar lite mer för att fler barn ska kunna vara med i verksamheten. Att några procent av årets förtjänst av sponsorintäkter, arbete som medlemmarna utför eller intäkter från försäljning går till att säkra överlevnaden för en fond/konto.

Fotboll som är vår största idrott är de som sökt mest. 35 ansökningar har beviljats till fotbollen, men ytterligare 15 idrotter finns bland de sökande som beviljats medel från fonden.

Det är idrottsföreningen som söker medel från fonden Rätt till idrott. Ledare och styrelse informerar vid föräldramöten om möjligheten. Vi vill att ledare och föräldrar har en dialog ifall avgifter inte kommer in, är det bortglömt eller finns det andra anledningar, hur kan vi hjälpa till så att ditt barn inte står utanför gemenskapen?

Vi följer upp varje idrottsförening vi beviljat medel till. Man blir varm i hjärtat när man hör de positiva berättelserna. En reflektion är att förståelse och medvetenhet ökar för allas olika förutsättningar, säger Sheyma.

Barn ska få vara med i ett sammanhang, ha skyddsnät, vara med på lika villkor och få fler vuxna förebilder samt få drömma om att man är nästa idrottsstjärna. Det är allas ansvar att göra idrotten möjlig för alla barn och ungdomar.

Text: Margareta Appell, kommunikatör

Sidan publicerades: 23 februari 2022

Rätt till idrott

Mer om fonden Rätt till idrott och hur du kan söka medel eller bidra till fonden.