Idrotten bidrar med miljarder till länet

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Dalarna är landets fjärde största besöksmål efter storstadsregionerna. Besöksnäringen i Dalarna genererar ca 8 miljarder i intäkter varje år.

En stor del av dessa 8 miljarder kommer från idrotten och olika evenemang som är kopplade till idrotten eller där idrotten bidrar till genomförandet. Idag arbetar tusentals personer direkt eller indirekt med idrott och i besöksnäringen. Många idrottsföreningar och enskilda utövare har också stora eller små sponsorintäkter som ska adderas till helheten.

Alla vet att Dalarnas stora evenemang som ex världscuptävlingar, skid-VM, Vasaloppen, Vansbrosimmet och Dalecarlia cup mm drar in miljonbelopp till näringsliv och föreningar. Till detta ska läggas alla andra större och mindre matcher, tävlingar, lopp och cuper som genomförs runt om i länet och som inte alltid får den uppmärksamhet de förtjänar. Allt detta ger också en bra marknadsföring och stärker varumärket Dalarna. Har man varit i Dalarna på ett evenemang och trivts är sannolikheten stor att man kommer tillbaka fler gånger.

De tillresta deltagarna/besökarna spenderar pengar på bl a boende, mat och dryck, nöjen samt shopping. Detta leder till att folk får arbete som i sin tur leder till en rad positiva samhällseffekter. En stor del av de intäkter som idrotten genererar konsumeras också i länet och leder till fler arbetstillfällen som i sin tur genererar fler positiva samhällseffekter.

Medlemmarna i länets idrottsföreningar deltar också ofta med arbetsinsatser i andra typer av evenemang som olika marknader, mässor och shower. Många av dessa evenemang skulle få problem att genomföras om det inte fanns idrottsföreningar som kunde hjälpa till.

Under den pandemi vi haft sedan 2020 har många evenemang flyttats eller ställts in. Vi ser nu att färre personer än tidigare anmäler sig till olika typer av motionslopp. Vi har också en farhåga att medlemmar och ledare lämnar våra idrottsföreningar. Vi hoppas att det är en tillfällig svacka och inte en långsiktigt negativ trend.

Förutom direkta intäkter är satsningar på idrott också förebyggande hälsovård, det ger ungdomar ökade förutsättningar att klara av skolan och är en viktig del i det sociala kitt som bidrar till sammanhållningen och utvecklingen i ett samhälle. Detta leder både på kort och lång sikt till kostnadsbesparingar för samhället.

För att idrotten ska kunna bidra till länets fortsatta intäkter och utveckling är det viktigt att ha livskraftiga föreningar som har kraft och orkar. Ibland saknar man inte kon förrän båset är tomt.

Vi är många som behöver hjälpa till så att inte bördorna blir för stora för länets idrottsföreningar ex när det gäller driftsansvar för anläggningar. Vi har en stor idrottsverksamhet i Dalarna, men vi får inte ta föreningarnas och de enskilda medlemmarnas engagemang för självklart.

Text: Peter Berglund, distriktsidrottschef

Länkar till relaterat material:

Dala-Demokraten 14 september 2022 - Idrotten bidrar till varumärket Dalarna

Sidan publicerades: 15 september 2022