Distriktsidrottschef Peter Berglund om rapporten Två år med corona

Sidan uppdaterades: 11 januari 2023

Barn och ungas idrottande har minskat kraftigt under pandemin visar en ny rapport från Riksidrottsförbundet. Peter Berglund, distriktsidrottschef i Dalarna, kommenterar siffrorna och vad RF-SISU Dalarna ska göra i sitt fortsatta arbete.

I Riksidrottsförbundets rapport, Två år med corona, har närmare 2500 idrottsföreningar i Sverige deltagit i undersökningen. Rapporten visar på att antalet aktivitetstillfällen minskade med 700 000 under 2021 jämfört med före corona, Peter Berglund, kommenterar.

- I Dalarna har vi sett en minskning med 20 000 aktiviteter och en minskning med 225 500 deltagartillfällen. För att sätta detta i ett perspektiv motsvarar detta alla deltagartillfällen som alla innebandyföreningar i hela Dalarna genomförde 2021 så läget är allvarligt.

Pandemin har skapat stora sprickor i idrottsrörelsen. Två år med corona visar att mer än varannan idrottsförening är orolig för framtiden och för tappet av medlemmar, ledare och tränare. Den största oron är att tappa tonåringar, Peter Berglund kommenterar.

- Vi kommer att lägga in en växel till i vår uppsökande verksamhet för att träffa och hjälpa fler idrottsföreningar. Vi behöver hjälpa idrottsföreningarna, med att utifrån deras behov, bryta en nedåtgående trend. Våra idrottskonsulenter håller nu på att träffa fler idrottsföreningar och idrotter för att se vad det finns för anledningar.

- Vi ska höja kompetensen och utbilda fler ledare och vi ska fortsätta med den digitala utvecklingen så vi kan möta ännu fler unika deltagare. Vi behöver arbeta närmare kommunerna för att samordna olika stödinsatser, hjälpa idrottsföreningar med administration, men också med anläggningsfrågan. Vi ser att många idrottsföreningar i länet har det svårt att hantera driften och skötsel av anläggningarna. Vi kan stötta också stötta upp med ekonomiska medel till olika utvecklingsinsatser.

- Vi håller just nu på att se över hur vi kan behålla ungdomar. Sedan tidigare är det känt att andelen ungdomar som idrottar sjunker från 12-13 års åldern. Den finns en oro att denna andel kommer att öka nu efter pandemin. Detta är en sak som vi behöver undersöka vidare. En orsak till detta tapp som vi ser är att när ungdomarna blir äldre så slutar de i en idrott, men fortsätter att satsa i en annan idrott. Många slutar alltså inte att idrotta utan väljer att vara kvar i färre idrotter. I statistiken ser det dock ut som att många slutar med idrott, men så behöver det inte alls vara.

Idrottsrörelsen har fått ökade ekonomiska tillskott av regeringen för att arbeta mer aktivt med att behålla- och rekrytera. Utifrån våra diskussioner med idrottsföreningarna kommer vi att sätta in de åtgärder som behövs för våra olika idrottsföreningar.

Hur orolig är du som distriktsidrottschef?

- Jag är oroad över utvecklingen. Under pandemin har en stor del av idrottsföreningarna minskat sin verksamhet. I Dalarna har Korpen (-85%), parasport (-79%) och brottning (-58%) drabbats hårdast.

- Å andra sidan har vi sett en ökning hos simidrotten, tyngdlyftning, cykel och konståkningen. Vi behöver nu undersöka vad dessa idrotter har gjort för att öka sina aktiviteter och deltagartillfällen för att sprida dessa erfarenheter.

Text: Adib Azrafshan, kommunikatör

Sidan publicerades: 25 mars 2022