Vuxenstöd på nätverksträff för framtidens Skol-IF

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Den 29-30 oktober träffades flera skolidrottsföreningar från Dalarna på en nätverksträff i Tällberg. Syftet var att träffas, samverka och byta erfarenheter för framtidens skolidrottsföreningar efter en satsning som pågått sedan 2019. Satsningens fokus har varit att få fler elever med migrationserfarenhet att delta och engagera sig i skolidrottsföreningar.

Det var 30 vuxenstöd från 17 olika skolor på plats i Tällberg när projektet Skol-IF - inkludering snart når sitt slut. Under pandemin har grundskolor haft en utmaning med digital undervisning och den omställning som kom hand i hand med coronaviruset. De rörelseaktiviteter som skolidrottsföreningarna annars ordnade, hamnade i kläm. Möjligheterna som fanns innan pandemins dråpslag, blev till utmaningar när projektet var igång.

Emil Hägg är projektledare för Skol-IF - inkludering på RF-SISU Dalarna och den som anordnat nätverksträffen, han menar att väldigt många skolor upplevt svårigheter med restriktionerna och motivationstappet under pandemin.

- Det är många vuxenstöd på skolorna som sagt att medlemmar har tappat intresset under pandemin. Samtidigt säger många att de lägger ner mycket ideella tid trots att man inte får uppbackning från skolledningen, berättar Emil.

Nätverksträff Skol IF

Det tvåårigt projekt som Emil Hägg på RF-SISU Dalarna m.fl. varit ansvariga för är snart slut och resultatet av satsningen har skapat förutsättningar och möjligheter för ytterligare målgrupper bland grundskoleelever i Dalarna.

På nätverksträffen fick några utvalda skolor dela med sig av det arbete de gjort på sina skolor. Trots de utmaningar som funnits, har en skola i Dalarna över tio pass i veckan, en annan skola presenterade idéen om morgonpass och frukost som de implementerat. Emil Hägg är övertygad om att satsningen kommer mynna ut i en långsiktig verksamhet.

- Skolidrottsföreningar skapar möjligheter för de elever som redan finns på skolan, men också för nya eleverna. En skola berättade att de bland annat sålt guldhäften och matkuponger för 250 000 kronor som de sedan investerat i skidutrustning. Utrustningen har gynnat kommunens alla skolidrottsföreningar, säger Emil.

Nätverksträff Skol IF

Projektledare Emil Hägg RF-SISU Dalarna, Djanet Beraki Svenska Skolidrottsförbundet, Charbel Gabro föreläsare, Yvonne Theander Skräddarbacksskolans IF, Sheyma Sheikhnur RF-SISU Dalarna.

Eftersom projektet Skol-IF - inkludering har som målsättning att få fler pojkar och flickor med migrationserfarenhet att delta i skolidrottsföreningar och dess aktiviteter, fick deltagarna på plats en föreläsning om integration av den prisbelönta Charbel Gabro. Föreläsningen handlade om integrationens komplexa utmaningar såsom kulturkrockar, beteendemönster och förståelsen för olikheter.

- Charbels föreläsningen berörde väldigt mycket. Den skapade förståelse för våra olikheter samt hur viktiga skolidrottsföreningar och vuxenstöd är, säger Emil Hägg.

Nätverksträff Skol IF

 

Eleven i fokus - skolidrottsförening

Fritidsledare Johan Plyhm på Britsarvsskolan i Falun var en av deltagarna i Tällberg. Här berättar Johan om tanken med skolidrottsföreningar där verksamheten drivs av elever/medlemmar för elever/medlemmar. Vikten av att arbeta med den idén hela tiden, men också det viktiga vuxenstödet.

Framtidens rektorer

Marie-Ann Eklund har varit rektor sedan 2009. Först på Markusskolan i Avesta, och nu på Krylboskolan. Hon sitter i skolidrottsföreningens styrelse på båda skolorna och har under sin tid prioriterat Skol-IF. Anledningen är att Skol-IF fyller en viktig funktion för de elever som inte har förmågan eller möjligheten att vara med i en idrottsförening. Genom skolans engagemang kan man hjälpa elever att hitta rätt.

Nätverksträff Skol IF

Marie-Ann Eklund, rektor på Krylboskolan.

I Marie-Anns kommun finns det ett högt intresse från kommunledningsnivån att satsa på skolidrottsföreningar, hon menar att hela kommunen har en förståelse och vilja att vara med och bidra. Samtidigt har kommunen en bra rekryteringsväg då det finns många aktiva idrottare som vill jobba på skolor.

Träningen stärker inlärningsförmågan. Det är viktigt att röra på sig, just därför är det viktigt att ha en skolidrottsförening som ger möjligheten att möta andra och röra på sig.

Text: Adib Azrafshan, kommunikatör

Sidan publicerades: 18 december 2021