Visionerna är inte slut - Lima Skyttegilles multiarena

Sidan uppdaterades: 11 januari 2023

Lima Skyttegille har under många år investerat och satsat på sin imponerande multiarena. Inom Lima skyttegille finns flera grenar av skytte: skidskytte, gevärsskytte och pistolskytte.

Vi fick en presentation om vad de gjort och vad som är på gång av representanter från Lima Skyttegille, ordförande Sten-Owe Renhall, Ulf Oskarsson, Tommy Mattsson, Mo Per Persson.

Lima skyttegille bildades 1967, klubben har haft stora framgångar genom aktiva som tagit både nationella och internationella medaljer. De har också gjort sig kända som duktiga arrangörer och har ett flertal gånger arrangerat SM i t ex skidskytte. Varje år är ambitionen att arrangera minst en större tävling/cup.

Detta kräver en modern anläggning. Genom mycket ideellt arbete och att de varit duktiga på att söka och få finansiering för sina visioner har de kunnat genomföra många av sina utvecklingsdrömmar.

Några av de investeringar som gjort är nya spår, nya skyttebanor, asfalterad rullskidbana, nya ledljus till elljusspåret, ny parkering, utbyggd klubbstuga med fina faciliteter som de aktiva har tillgång till. De har investerat i pistmaskin, snökanon samt byggt ut vattensystemet för att kunna säkra tillgången till snö.

De har också samarbetat med olika handikapporganisationer, Dalarnas Parasport och Limas fiskevårdsområdesförening. Det har lett till en satsning på handikappanpassat bäckfiske. Lima Skyttegille har investerat i tre nya bryggor som tack vara asfaltbanan blir tillgängliga för fler. Nu hoppas de att bryggorna blir väl utnyttjade.

Visionerna är inte slut

Lima Skyttegille och andra idrottsföreningar har stor och god inverkan på Lima och hela kommunen.

- Att våra idrottsföreningar aktiverar ungdomar är en enorm vinst för hela trakten. Det ger också en god gemenskap, redan från tidig ålder. Det betyder mycket att små och stora tävlingar arrangeras, det gör gott för näringslivet i trakten. Vi känner att vi är en populär arrangör. SVT sänder numera SM-tävlingar vilket är positivt, men det kräver också kostsamma investeringar. Våra visioner är inte slut. Det finns planer för t ex en gångtunnel som än mer ska öka tillgängligheten. Det finns ritningar för ett nytt servicehus med bl a skyttehall, garage, vallabodar, sekretariat och servering, samt utveckling av den teknik som krävs vid ett större arrangemang.

Spännande framtid

Tack vara mycket ideellt arbete, klubbens egna markinvesteringar och externa medel till utveckling ser RF-SISU Dalarna fram mot en spännande fortsättning i Lima Skyttegille.

RF-SISU Dalarna har bidragit med Anläggningsstöd och är en av flera bidragsgivare.

Text: Margareta Appell, kommunikatör

Sidan publicerades: 10 juni 2021