Sollerö IF - från Folkets Park till idrottspark

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Vi träffar Helene Tjäder ordförande i Sollerö IF och Mäjt Iversen föreningens kanslist som med själ och hjärta sköter den dagliga verksamheten.

Sollerö IF är en flersektionsförening bestående av rodd, fotboll och skidor samt orientering för de som vill tävla i föreningens namn. Konceptet Pink Gloves Boxing finns också här, men fler idrotter och verksamheter än så samsas under Sollerö IFs tak.

Arrangören Sollerö IF

Motionsloppet Siljan Runt känner väl de allra flesta till. Sollerö IF är ensam arrangör. Det innebär mycket arbete men det möjliggör också den verksamhet som föreningen står för. I detta ”flaggskepp” är alla aktiva involverade med olika arbetsinsatser.

Pga pandemin blev det inget motionslopp 2020, det arrangerades i stället home edition så även i år. Det blev dock inte riktigt samma sak. Normalt har de mellan 4 500-5 000 startande, nu var det ca 500 som registrerade att de kört.

I september ska de ändå försöka köra Siljan Runt, om inte pandemin sätter stopp för det ännu en gång.

Det är mycket att ta hänsyn till och vi vet ej hur restriktionerna ser ut. Man gamblar lite när man öppnar anmälningsförfarandet, säger Helene.

Mäjt berättar, - vi har lärt oss en hel del från förra året när vi fick ställa in loppet. Att administrera återbetalningar medförde mycket merarbete under lång tid.

Sollerö IF

Helene Tjäder och Mäjt Iversen på den blå idrottsmattan som ersatt dansparketten.

Från Folkets Park till idrottspark

Här har stora artister uppträtt genom åren. Någon gång på 1990-talet avtog danserna. Men både Helene och Mäjt berättar minnen från midsomrar och andra tillfällen.

- Det tältades på ängarna runt Folkets Park och det var dans både i discoladan och inne i Folkets Park.

Nu är det annan verksamhet som tagit plats i denna allaktivitetshall. Mycket är omgjort dansgolvet är omlagt och en blå idrottsmatta ersätter dansparketten. Lokalen är delad och det som en gång var plats för vila och lite fika mellan danserna, är nu på väg att bli ett flertal omklädningsrum med duschar och toaletter.

2013 startade planerna för att göra platsen till en allaktivitetshall. De ägde lokalerna, men mycket behövde förändras för att kunna använda de egna lokalerna i stället för att hyra lokaler i t ex Mora. Motionsloppet Siljan Runt har gett möjlighet för föreningen att investera i lokalerna. Mycket är redan gjort nämnda idrottsgolv och omklädningsrum med flera duschar och toaletter. Föreningen har investerat i solceller, bytt fönster och isolerat tak för att spara energi, samt satt ljuddämpning i taket.

Eftersom det till den allra största delen är föreningens egna medel som bekostar alla projekt har de fått ”dra i handbromsen” pga inställda motionslopp. De pågående projekten är säkrade sedan tidigare och kommer att färdigställas.

En mindre del har de sökt och fått medel för från Arvsfonden, Mora Kommun och Riksidrottsförbundets Anläggningsstöd.

Nya planer och drömmar

När vi frågar om vad de önskar härnäst skrattar de och säger att en utomhus-padelbana hade varit kul.

Men det finns andra planer också t ex borra efter bergvärme. Att roddarna ska få omklädningsrum med dusch och toalett. Färdigställa ett förråd genom att höja tak och renovera en befintlig byggnad. Ny belysning vid fotbollsplanen. Ersätta en hockeysarg som var dålig och togs bort. Ambitionen finns också att ordna ett bättre kök.

Helene och Mäjt berättar att de ser fram mot att få landa lite efter byggnationer och annat, för att få ta tag i verksamhetsnära frågor. T ex policyfrågor, hur tar vi hand och barn och ungdomar, aktiva och ledare. Vi vill gärna bli fler medlemmar, fler idrotter eller utveckla de idrotter vi redan har. Vi vill vara en attraktiv förening.

Sollerö IF

Kostgräsplan innomhus istället för den tidigare discoladan.

Konstgräs i gamla discoladan

Vad hände med discoladan efter att tonerna av bl a Le Freak, YMCA och Funkey Town mm tystnat? Jo det gamla golvet revs ut och det installerades en konstgräsplan. Det innebär att man förlängt säsongen och kan spela fotboll året runt. Det finns ingen uppvärmning men det är torrt och fint hela året.

Sollerö IFs verksamhet

De erbjuder fotboll från 6 år och uppåt. Numera finns också damseniorer, senast det hände var på 1990-talet. Äldsta pojklaget är div 4. På mindre orter kan det vara svårt att få ihop lag, man får ofta ha ett större åldersspann i lagen. Det är en utmaning för idrottsföreningar på mindre orter och byar.

Både Helene och Mäjt har deltagit i Pink Gloves Boxing, Mäjt är utbildad ledare. Medlemmar i föreningen har anlagt en discgolfbana som är öppen för alla. Här spelas det innebandy och förskolan träffas här för rörelse med barnen. Rodd har blivit en populär motionsform, den är en mild och skonsamt för kroppen. Många springer i elljusspåret. På vintern hittar många barnfamiljer hit för att åka skridskor och skidor. Här finns en grillplats där man kan äta medhavd matsäck.

Föreningen gillar att det händer mycket och vill gärna se att platsen är en samlingsplats för Solleröbor, men också för andra. Numera är det inte bara aktiva Solleröbor som kommer. Hit hittar även aktiva från Mora, Orsa och Älvdalen. Här pågår mycket, men de är öppna för fler verksamheter, här finns plats för mer.

Ansvar

Sollerö IF äger fastigheten och sedan 2019 äger de även marken. Ett ansvar som de förvaltar och tar hand om. Det är mycket underhåll och skötsel och det krävs strukturer för användandet och nyttjandet av lokaler mm. Ytterst är ju föreningsstyrelsen ansvariga och de arbetar med en rad ansvarsfrågor.

Sollerö IF

Sollerö IF bildades 1922 nästa år firar de 100 år som idrottsförening.

100 år 2022

Nu ser de fram mot att färdigställa alla projekt, för nästa år firar Sollerö IF 100 år. Då hoppas de kunna genomföra en rad olika verksamheter för att fira sina 100 år som idrottsförening.

Notering från RF-SISU Dalarna

Vi måste få säga att det är fantastiskt vad det går att göra tillsammans, ni måste känna er jättestolta och med all rätt!

Vi önskar er lycka till med att färdigställa projekten och med alla nya projekt ni säkert kommer ta er an. Vilken härlig förening alla ni medlemmar är del av. Det ska bli spännande att följa ert hundrade år som idrottsförening.

Sollerö IF

Idrottsparken som utvecklas och renoveras för att motsvara föreningens aktiviteter och önskemål.

Text: Margareta Appell, kommunikatör

Sidan publicerades: 24 augusti 2021