Pulspass på Lorensberga river trösklar och inkluderar barn och unga

Sidan uppdaterades: 11 januari 2023

Lorensberga 7-9 är en högstadieskola i Ludvika kommun med ca 400 elever. Lorensberga har haft sitt skol IF ända sen 1975. För ca. fyra år sen, 2017 inleddes en diskussion på Lorensberga, om hur de kunde ge eleverna en bra start på dagen. Tillsammans deltog de på en föreläsning för att inspireras av läkaren, psykiatrikern och författaren Anders Hansen som är en stark förespråkare av fysisk aktivitet och rörelse.

Det blev startskottet för vad som kallas Pulspass på Lorensberga. I början var det mest redan aktivt idrottande ungdomar som kom på passen. Lorensberga skol IF hade en ambition att nå ut till fler ungdomar, framför allt de som inte rör sig tillräckligt och de som inte har möjlighet att gå med i en traditionell idrottsförening.

Rektor Madelene samt idrottslärarna Anna och Kerstin är eniga om att det kan vara tufft för många barnfamiljer att ha sina barn i idrottsföreningar. De tror att det beror på dyra medlemsavgifter, kostnader för utrustning samt den tid det tar att skjutsa till och från träningar.

För att nå fler ungdomar med sina Pulspass började vuxenstöden lyssna till ungdomarna. De utökade med mer lek och spontanidrott, som i sin tur lockade fler ungdomar. För tillfället erbjuder Lorensberga skol IF eleverna tre morgon-pass i veckan och har ca. 50 medlemmar. Ett medlemskap i Lorensberga skol IF är helt gratis.

En av framgångsfaktorerna för Lorensberga skol IF är samarbetet mellan personal och elever. Där syokonsulent Anton Andersson sköter dokumentation och ansökningar av bidrag. Marita Karlsson, fritidspedagog erbjuder eleverna en frukost efter avslutat Pulspass, finansierat av elevrådet. Anna Grund, Helena Hagberg och Kerstin Fernholm är idrottslärare och vuxenstöd som stöttar eleverna under aktiviteter.

Madelene Goldmann står bakom sin personal i arbetet med skol IF. Hon ser arbetet med skol IF som en viktig investering. Hon menar att genom skol IF skapas konstellationer bland eleverna som annars inte uppstår. Hon säger att skol IF även kan användas som en åtgärd för en elev som en del i anpassad skolgång.

Under hösten 2020 utbildades medlemmar i Lorensberga skol IF till att bli unga ledare. En del av grundpelarna i ett skol IF är att unga leder unga.

Madelene tycker att skol IF är ett bra forum för att bygga relationer och inkludera elever. Där både personal och elever möts på samma villkor. En viktig del i det pedagogiska arbetet mellan elev och personal.

Lorensberga skol IF har samarbete med Ludvika kommun, RF-SISU Dalarna, Dalarnas Skolidrottsförbund, Hagge Golfklubb, Västerbergslagens Padel. Även Ludvika Paddlarklubb har visat intresse för samarbete. Lorensberga hoppas på fler samarbeten i framtiden mellan skolor och föreningar.

Avslutningsvis uppmanar Lorensberga skol IF att fler skolor tar upp frågan och vågar prova på. Det får gärna börja småskaligt och med tiden växa till något större. Det är av stor vikt att flera vuxna är involverade och samarbetar. Något som i sin tur leder till piggare och gladare elever samt bättre studieresultat. Skol IF är ett bra forum för att inkludera, integrera och bryta ner de trösklar som finns för att barn och ungdomar ska kunna idrotta och uppleva föreningsliv.

RF-SISU Dalarnas pågående projekt – Skol IF inkludering har som mål att nå stillasittande barn och unga, för en inkluderande idrott för alla.

Text: Emil Hägg, projektledare

Sidan publicerades: 17 juni 2021