Idrott + Läsning = Sant!

Sidan uppdaterades: 30 november 2022

Läsandet minskar bland våra barn och unga i vårt avlånga land. Fakta visar att läsandet minskar mest bland pojkar. Vad innebär det för framtiden och vårt demokratiska samhälle? Risken är stor att pojkarna kommer att ha svårare att ha tillräckliga betyg för att söka in på universitet och högskolor. Därmed blir det färre män som jobbar med akademiska yrken såsom advokat, läkare, lärare med flera. Någon kanske tänker att det är på tiden att kvinnorna får ta större plats men det är inte jämlikt ur det demokratiska perspektivet oavsett det är flest män eller kvinnor i makttoppen.

Idag är det mycket som tävlar om barnens tid och uppmärksamhet och tyvärr har skärmtiden ökat dramatiskt bland alla våra barn och ungdomar (och vuxna!). Därmed har läsandet fått stryka på foten. Självklart finns det många som läser böcker och andra texter på skärmen men det är inte tillräckligt. När man läser en bok så får man förutom berättelsen ett ökat ordförråd men även läsförmågan och läshastigheten ökar.

Biblioteken i Sverige jobbar med läsfrämjande, vi vill att tillgången på litteratur, både berättelser och fakta, ska vara gratis och lättillgängligt för alla medborgare och särskilt för barnen. Ett bra sätt att nå barn under sommarlovet är via idrottsskolorna. I Ludvika kommun är det hundratals barn som deltar i olika idrottsskolor och idén att göra ett samarbete uppstod vid ett samtal med RF-SISU Dalarnas idrottskonsulent Karin ”Knalin” Boström.

Ludvika kommun sökte och fick pengar från staten för sommarlovsaktiviteter. Ludvika bibliotek fick ta del och tilldelades en summa pengar. Kontakter togs med olika föreningar och många nappade på samarbetet. Karin och jag träffade de ungdomar och vuxna som skulle leda grupperna och berättade om projektet. Viss oro fanns att det skulle upplevas som jobbigt eller tråkigt men de flesta ledarna berättade att det skulle bli perfekt med böcker att läsa ur vid rasterna och om det skulle komma en regnskur. Idrottsledare är stora förebilder för barn och unga, de ser upp till ledaren och en läsande ledare ger barnen en bild av att det är coolt att läsa. Böckerna som köpts in är anpassade efter åldrar och handlar om flera olika idrotter som hästsport, simskola, friidrott och fotboll.

Alla barn som deltar i idrottsskolan får vid periodens slut behålla en valfri bok som gåva. I boken ligger dessutom en liten broschyr där man kan fylla i vad man tycker om tre olika böcker, när de lämnar in den på sitt bibliotek får de ytterligare en bokgåva.

Samarbetet har varit mycket positivt och givande och jag hoppas vi kan fortsätta även nästa sommar.

Text: Maria Morén, Bibliotekschef i Ludvika kommun
Foto: Linus Bolin, Dalarnas Fotbollförbund

Sidan publicerades: 23 juni 2021