Vi påminner om krav på registerutdrag

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Idrottsföreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs och för den som har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Registerutdrag ska alltid begäras vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Vi ber Catharina Jonsson, verksamhetschef och sakkunnig i barn- och ungdomsidrott berätta mer:

Berätta om de vanligaste frågorna du får gällande registerutdrag?

- Många undrar vilka brott som syns och det är alltså de grövsta brotten så som mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Fortkörning, skattebrott eller liknande visas inte.

- En annan vanlig fråga är om personal som arbetar på idrottsanläggningarna kontrolleras t ex vaktmästarna? Där är mitt råd att kontakta kommunen och fråga hur de hanterar detta. Är personen anställd av föreningen ska den visa ett utdrag.

Hur vet man att registerutdraget är äkta?

- Det är vattenstämplat så det syns tydligt om det är äkta eller ej.

Hur bör idrottsföreningens styrelse förbereda sig innan man begär in begränsade registerutdrag?

- Det är viktigt att styrelsen avsätt tid för att diskutera tillvägagångsättet och funderar på vilka som ska uppvisa utdrag, vilka personer som ska kontrollera utdragen, hur ofta ska dessa kontroller ske och hur agerar föreningen om det står något i belastningsregistret.

Några medskick vid dessa diskussioner?

- Tänk på att alltid sätta barnets bästa i främsta rummet när ni fattar era beslut!

Vill du och din idrottsförening lära er mer?

Riksidrottsförbundet har en FAQ med vanliga frågor

Mer material om du vill du läsa mer om trygg idrott

Kontakta din idrottskonsulent om du vill ha hjälp eller stöd i din förening

Text: Margareta Appell, kommunikatör

Sidan publicerades: 4 juni 2020