Rörelsesatsningen i skolan - Professor Tonkonogi föreläste i het fråga

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Stillasittandet bland barn är ett rykande aktuellt ämne. Inom ramen för RF-SISU Dalarnas Rörelsesatsning i skolan, föreläste professor Michail Tonkonogi i Falun för en stor skara skolpersonal, kommunanställda och andra intresserade. Förutom att belysa ett alarmerande problem fick åhörarna en del praktiska tips också.

Runt 65 personer på Kristinegården i centrala Falun, och cirka 90 framför vår webbsändning, tog en fredag förmiddag del av RF-SISU Dalarnas viktiga föreläsning. Föreläsningens rubrik var Fysisk aktivitet under en skoldag, och de flesta i publiken var från skolans värld. Medan solen flödade utanför fönstren, spetsade åhörarna intresserat öronen av det vår föreläsare hade att säga.

Med åldern- och erfarenheterna i ryggen anser sig Michail Tonkonogi ha fog för att vara kontroversiell. Men visst har han rätt i att problemet med dagens stillasittande kommer bli gigantiskt om vi inte bryter utvecklingen.

Skolan är en unik plats för att nå problemet med stillasittande, eftersom vi kan fånga upp alla barn och unga i samhället. Tonkonogi framhävde vikten av bra lärarförebilder samt att göra miljön och skolgården lockande till rörelse och aktiviteter. Skolans gymnastiklektioner räcker inte, fortsatte professorn, utan det är den samlade mängden rörelse över hela dagen som är det intressanta. Barn är nyfikna och vill lära sig nya saker, inte minst i unga år. De gör som vi vuxna gör, inte som vi säger. Här är personalen på skolan jätteviktiga som förebilder.

- Det viktiga är inte att göra alla rörelser helt rätt, utan att vi tränar allsidigt genom många olika aktiviteter, så vi får med alla moment i vår fysiska utveckling. Det är också viktigt att tänka på vilka lekar och övningar som lockar barn i olika åldrar, sa Michail Tonkonogi.

I slutet av passet uppmanade han alla att gå hem och fundera på vad man kan göra i sin närmiljö. Och det är glädjande att konstatera att vi inom RF-SISU Dalarna kommit igång på bred front med vår Rörelsesatsning i skolan, så att det finns en arena för framtida arbete i frågan. Engagemanget är stort och det finns hopp om en framtida förändring.

Deltagarna vid föreläsningen kommer säkert bära med sig ämnet efter denna förmiddag. En stund fylld med bra tips och inspel.

Text: Tobias Hedwall, konsulent Rörelsesatsning i skolan

Sidan publicerades: 18 mars 2020