Idrotten behöver 500 miljoner för sommaren och hösten

Sidan uppdaterades: 2 december 2022

Idrottsrörelsen har precis som många andra områden i samhället drabbats av coronakrisen. Vi vet att många prövningar återstår men vi hoppas också att vi kan gå stärkta ur denna kris och att vi kan fortsätta vara en viktig del i vårt samhälle.

Dalarna, Sverige och världen kommer vara förändrad och Sverige kommer att behöva en omstart. Den omstarten vill vi att idrottsrörelsen ska vara en viktig del av. Regeringen gav den 20 mars beskedet att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin.

Riksidrottsförbundet fick uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen. Vid ansökningstidens slut hade 4064 föreningar i landet sökt varav 159 i Dalarna. I Dalarna har fotbollen, ridsporten och skidorna haft flest föreningar som sökt. I hela landet uppgick den totala ansökningssumman till nästan 1,3 MSEK och Riksidrottsstyrelsen fick skära bort 800 miljoner kronor. Detta handlade enbart om perioden till och med den 30 juni.

Länets kommuner gör nu en rad olika åtgärder för att underlätta för våra idrottsföreningar.

De två delar som påverkat och kommer att påverka idrottsrörelsen mest är regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer för hur människor får samlas och resa samt när besluten och rekommendationerna kommer att lättas och tas bort.

Oavsett när eller hur det sker kan vi vara säkra på att det under sommaren och början av hösten kommer råda en förändrad situation. De föreningar som har evenemang i juli och augusti drabbas hårt och har samtidigt inte haft möjlighet att söka kompensation från det första stödpaketet eftersom det var tidsbegränsat fram till den 30 juni.

2018 stod besöksnäringen för intäkter på 7,63 miljarder kr i länet. En stor del av besöksnäringen i Dalarna är kopplad till idrott. Många föreningar har fått/kommer att få ställa in olika evenemang, cuper, tävlingar mm som skulle generera intäkter för att klara årets drift. Detta kan komma att slå oerhört hårt mot vissa föreningar.

Men det gäller föreningar i hela landet. Därför har Riksidrottsförbundet äskat om en förlängning av regeringens stödpaket med ytterligare 500 miljoner kronor. Vi vet att idrotten drabbats mycket hårdare än 500 miljoner kronor. Men vi förstår att idrottsrörelsen inte kan bli fullt ut kompenserad.

Det är dock mycket viktigt att vi får ett snabbt besked från regeringen. Vi kämpar varje dag för att föreningslivet ska överleva och klara sig tillräckligt så att vi kan fortsätta vara den mötesplats som människor behöver. Det gäller både under krisen och efter krisen.

Text:
Tomas Ringsby Petersson, ordförande RF-SISU Dalarna
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Länk till:
DT 20200709 - Riksidrottsförbundet kräver större kompensationsstöd

Sidan publicerades: 10 juli 2020