134 idrottsföreningar i Dalarna får coronastöd innan midsommar

Sidan uppdaterades: 2 december 2022

Idag börjar stödet till 134 idrottsföreningar i Dalarna som drabbats ekonomiskt av coronapandemin betalas ut. Stödet baseras på hur stor förlust idrottsföreningen har gjort i förhållande till sin omsättning. De som drabbas värst får mest stöd.

Idag får 159 idrottsföreningar i Dalarna besked om sin ansökan blivit beviljad eller ej, för att kompensera ekonomiska förluster under våren på grund av coronapandemin. Av regeringens stödpaket till idrotten om 500 miljoner kronor för perioden 12 mars till 30 juni går 91 procent till närmare 4000 idrottsföreningar och nio procent till förbund och dess distrikt.

Det känns bra att vi kan hjälpa ryggraden i idrottssverige, våra tusentals idrottsföreningar runt om i landet som vecka ut och vecka in skapar bra idrott för barn och ungdomar. Riksidrottsförbundet har haft en grannlaga uppgift att på ett så rättvist sätt som möjlig fördela 500 miljoner kronor när behovet är 1,3 miljarder.

I Dalarna tilldelas 134 idrottsföreningar kompensationsstöd av de 159 idrottsföreningar som sökt kompensationsstöd. De 134 idrottsföreningarna finns i alla länets kommuner och det sammanlagda stödet till Dalarnas idrottsföreningar är 8 975 000 kr.

Stödet som ska kompensera uteblivna intäkter och kostnader för evenemang som idrottsföreningen inte kommer undan under perioden 12 mars till 30 juni. En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med idrottsföreningens omsättning. Variationen de ekonomiska konsekvenserna är stora och därmed också stödet för varje idrottsförening.

Inom idrottsrörelsen finns många mindre idrottsföreningar som kanske inte har förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten.

Stödet till idrottsföreningarna börjar betalas ut måndag den 15 juni och Riksidrottsförbundet räknar med att samtliga idrottsföreningar ska ha fått sitt stöd innan midsommar.

Att minska smittspridningen och mota pandemin är fortfarande högst prioriterat. Vilket begränsar idrottsföreningarnas möjligheter att bedriva sin idrott.

Det är imponerande hur snabbt och ansvarsfullt våra idrottsföreningar har ställt om och anpassat stora delar av sin verksamhet under våren. Tyvärr ser vi behovet av att fortsätta med begränsad verksamhet ett bra tag till. För att vi ska orka genom hela pandemin behöver idrottsrörelsen ett förlängt stöd för juli-september om 500 miljoner kronor. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson säger sig ha goda förhoppningar att regeringen är beredd att svara upp mot det behovet.

Text: Peter Berglund, kommunikatör

Sidan publicerades: 17 juni 2020