Utmärkelse

Utmärkelse

Sidan uppdaterades: 12 januari 2024


RF-SISU Dalarnas förtjänsttecken guld

Uppmärksamma en person som genomfört ett förtjänstfullt arbete i idrottsförening eller förbund med ett förtjänsttecken guld. Personer som tilldelats RF-SISU Dalarnas förtjänsttecken guld har möjlighet att söka Riksidrottsförbundets högsta utmärkelse.

Kriterier

Kan tilldelas enskild person som genomfört ett förtjänstfull ideellt arbete i styrelse eller kommitté på förbundsnivå under en tidsperiod om minst 20 år. Eller på föreningsnivå under minst 25 år.

Ansökan kan förelås av RF-SISU Dalarna, specialidrottsdistriktsförbund styrelse, idrottsförenings styrelse, och handläggare för utmärkelser eller chefstjänsteman.

Utmärkelsen delas ut vid RF-SISU Dalarnas, specialidrottsdistriktsförbund eller idrottsförenings årsstämma eller vid annat högtidligt tillfälle.

Ansökan

Ansökan om utmärkelser ska vara RF-SISU Dalarna tillhanda en månad före avsedd utdelningsdag. RF-SISU Dalarnas ansökningsformulär ska användas.

Beslut

Beslut om tilldelning av förtjänsttecken fattas av tjänsteman utsedd av RF-SISU Dalarna.

Förtydligande

Om mottagaren av förtjänsttecken arbetat både på idrottsförenings- och förbundsnivå, men inte kommer upp i tillräckligt många år kan åren räknas samman. Då gäller kriterier för antal år på föreningsnivå.

Riksidrottsförbundets förtjänsttecken

Riksidrottsförbundets förtjänsttecknet är den högsta utmärkelse som delas ut inom svensk idrott. Kandidater kan föreslås av specialidrottsförbund (SF) eller RF-SISU distriktens styrelse. Mottagarna utses av riksidrottsstyrelsen. 100 personer tilldelas förtjänsttecknet som utdelas vartannat år i samband med Riksidrottsmötet.

Förtjänsttecknet kan tilldelas personer som:

  • i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller liknande utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande i RF-SISU distrikt eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år
  • i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller liknande inom RF, SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år
  • i egenskap av ledare/funktionär representerat Sverige internationellt under minst 15 år
  • utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell styrelse (dock ej nordisk)
  • genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat med Sverige på idrottens område.

RF-SISU Dalarna önskar få in förslag på kandidater

Ansökan med uppgifter om kandidaten oss tillhanda senast den 1 september.

Gör så här:

1. Spara ansökan på din dator (ladda ner skrivbar ansökan i word-format) Word, 55 kB.

2. Fyll i ansökan på din dator och spara ansökan.

3. Skicka den komplett ifylld ansökan till dalarna@rfsisu.se. Märk e-posten med "Ansökan RF förtjänsttecken".

Handskrivna ansökningar behandlas inte!

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Dalarnas förtjänsttecken