Uppvaktning eller minnesgåva

Sidan uppdaterades: 4 april 2024

I samband med uppvaktning eller till någons minne kan gåva skänkas till någon av våra fonder. Fonderna bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för att fler ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor.

Rätt till idrott - Yngve Lindvalls Minnesfond

Fonden bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna för att fler ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor. Mer om fonden och hur man söker medel.

Stipendium - Yngve Lindvalls Minnesfond

Fondens avkastning tilldelas, genom stipendie, ledare, aktiv eller organisation som bedöms göra utvecklande insatser inom Dalaidrotten. Stipendiet delas ut jämna år vid RF-SISU Dalarnas årsstämma. Vem kan söka?

Gåva sätts in på BG 5524-3745, märk tydligt vilken fond gåvan avser.

Kontakta oss på dalarna@rfsisu.se för mer information, gåvo- och minnesbrev. 

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Yngve Lindvall