RF-SISU Dalarna hanterar personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt

Sidan uppdaterades: 15 november 2023

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.

Inom RF-SISU Dalarna behandlar vi en mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i register och fördela ekonomiska stöd.

En grundregel är att vi inom RF-SISU Dalarna aldrig kan äga våra medlemmars personuppgifter – vi lånar dem.

Sidan publicerades: 31 oktober 2022