Idrottsrörelsen i Dalarna en del av något större

Riksidrottsmötet 2023 är genomfört, valen är gjorda av vår samlade idrottsrörelse. Vi välkomnar Svenska förbundet för funktionell fitness och Svenska E-sportförbundet som nya idrotter. Sveriges Schackförbund välkomnas som medlem i SISU Idrottsutbildarna.

Sidan uppdaterades: 28 maj 2023

Karl-Erik Nilsson valdes av stämman till ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas styrelse.

Dessutom beslutade stämman om omval av Anna Iwarsson, nyval av Sofia Domeij, omval av Toralf Nilsson, nyval av Robert Casselbrant och nyval av Sammi Kaidi.

Avslutningsvis valdes Björn Eriksson till hedersordförande för Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen.

RF-SISU Dalarna tackar kollegorna i Uppland för ett mycket bra värdskap. Nästa gång idrottsrörelsen samlas för Riksidrottsmöte blir 2025 i Göteborg.

Länk till mer material från stämman och sammanställning över helgens beslut.
https://www.rf.se/underwebbplatser/riksidrottsmotet

Sidan publicerades: 28 maj 2023