Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare ger dig som förtroendevald grundkunskaper för hur du kan leda, utveckla och förvalta idrottsföreningen.

Sidan uppdaterades: 1 februari 2023

Utbildningen ger dig en bra grund för ditt fortsatta arbete där du får användning av din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap. Utbildningen rustar dig för att jobba vidare för föreningens utveckling och idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, som benämns Strategi 2025.

Grundutbildning för föreningsledare innebär två gemensamma träffar samt egna studier via häfte och webb. De två gemensamma träffarna infaller:
14 februari kl 18.00-19.30, digital träff
1 april kl 09.30-16.00, träff i Mora

Välkommen med en anmälan!

Sidan publicerades: 1 februari 2023