Rätt till idrott - Yngve Lindvalls Minnesfond

Det finns möjlighet för föreningar eller enskilda att genom gåvor och donationer bidra till fonden, Rätt till idrott.

Sidan uppdaterades: 30 januari 2023

Fonden Rätt till idrott

Idrottsrörelsen är öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar.

Fonden ska bidrar till att sänka trösklarna och förbättra förutsättningarna så att barn och ungdomar ska kunna delta i idrottslig verksamhet på lika villkor. Idrottsföreningen kan söka medel som avser avgifter för medlemskap, träningsavgift och utrustning för att barn och ungdomar ska kunna idrotta.

Mer information om gåva i samband med uppvaktning eller till någons minne

Sidan publicerades: 30 januari 2023