IdrottOnline - Administration grund / digital utbildning

Utbildningen är en introduktion-, information- och inspirationsutbildning om verktygen i IdrottOnline Administration. Du får kännedom om de grundläggande funktionerna i systemet.

Sidan uppdaterades: 24 januari 2023

Utbildningen är en introduktion-, information- och inspirationsutbildning om verktygen i IdrottOnline Administration. Du får kännedom om de grundläggande funktionerna i systemet.

IdrottOnline erbjuder idrottsföreningen ett kostnadsfritt verktyg för att administrera medlemmar, LOK-stöd, folkbildning/utbildning, hantera avgifter, statistik, kommunikation, ansöka om medel från Projektstöd IF m m.

Målgruppen är personer som ska bidra i arbetet med föreningens administrativa arbete, exempelvis de som har rollen som huvud-/klubbadministratör, ordförande, kassör eller kanslist.

Digital utbildning 13 februari kl 18.00-20.00

Välkommen med en anmälan!

Sidan publicerades: 24 januari 2023