Utbildningscoach i föreningen

Vill ni få fart på utvecklingen, öka engagemanget och vara en trygg förening med verksamhet i toppklass? Då ska ni söka stöd till en utbildningscoach, som i nära samarbete med RF-SISU Dalarnas idrottskonsulenter blir en motor för folkbildande och utvecklande insatser.

Sidan uppdaterades: 26 januari 2023

I föreningen mår vi bra av att träffas och prata med varandra. Det driver utvecklingen framåt. Under pandemin samverkade och utbildade sig människor inte lika ofta och nu vill vi hjälpa er att komma i gång igen.

Utbildningscoachen fokuserar på utveckling och utbildning. Satsningen ska vara väl förankrad i föreningen eftersom den kommer att beröra många.

Följande ingår i uppdraget:

 • Ta fram en utbildningsplan för föreningen i samarbete med RF-SISU Dalarnas idrottskonsulent.
 • Vara en motor som ser till att föreningens planerade utbildningsinsatser genomförs.
 • Delta vid utbildningstillfället Utvecklas i din roll som lärgruppsledare.
  Under en timme ger vi dig grundläggande kunskaper kring vad folkbildning är samt information om hur du redovisar lärgrupper och annan folkbildning.
 • Utbildningscoachen ska närvara på RF-SISU Dalarnas aktivitet vid Idrotts-AW som kommer erbjudas under våren 2023.
 • Ansvara för att folkbildningen rapporteras till RF-SISU Dalarna.
 • Ingå i ett nätverk tillsammans med andra utbildningscoacher i Dalarna - för inspiration och erfarenhetsutbyte.

Hur stort stöd kan föreningen få?

Föreningen kan söka 10 000 kr. Utöver projektmedlen kan satsningen generera ytterligare folkbildningsresurser från RF-SISU Dalarna.

Våra urvalskriterier:

 • Utvecklingspotential för idrottsföreningens folkbildning
 • Samverkan med RF-SISU Dalarna
 • Geografisk spridning
 • Söker LOK-stöd

Ansökan

Ansökan görs senast 15 februari 2023 via denna länk.
Besked om stöd lämnas senast 28 februari.

Återrapportering

Vid årets slut återrapporterar föreningen i IdrottOnline.

Frågor

Frågor besvaras av vår idrottskonsulent Petra Åkerblom, petra.akerblom@rf.se alt 070-245 24 61.

Sidan publicerades: 23 januari 2023

Kontakt

Petra Åkerblom

Idrottskonsulent

070-245 24 61