Aktuella matchningar

Sidan uppdaterades: 2 maj 2024

RF-SISU Dalarna och Högskolan Dalarna matchar studenter och föreningar utifrån behov och kunskap.

Är er förening intresserad av studentsamverkan under tio veckor?

Under höstterminen kan er idrottsförening få möjligheten att samverka tillsammans med en student från kursen Verksamhetsförlagt projekt inom tränarskap. Det verksamhetsförlagda projektet på idrottstränarprogrammet utförs i en organisation som verkar inom området idrott, fysisk aktivitet och/eller hälsa. Tränarpraktik ingår liksom samverkan med personer som är verksamma inom den organisation där studenten utför sin verksamhetsförlagda praktik. Under kursen får studenten kontinuerlig återkoppling på sitt handlande i rollen som tränare från handledaren.

Praktiken genomförs under första perioden under höstterminen och omfattar totalt 3,5 högskolepoäng (hp). Översatt i tid innebär detta att studenterna skall befinna sig på praktikplatsen ca 8-10 timmar per vecka, minst 80 timmar, under en period av 10 veckor. Studenterna får inte göra praktik inom en organisation där de arbetar eller tidigare har arbetat och erhållit någon form av ersättning. Praktikplatsen skall kunna erbjuda studenten följande:

  1. En VFP-handledare med relevant högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet för tränaryrket.
  2. Relevanta arbetsuppgifter av 8-10 timmar per vecka under en period av 10 veckor där planering, genomförande samt utvärdering av träning inom verksamheter som verkar inom områden idrott, fysisk aktivitet och/eller hälsa.
  3. Se över möjlighet till kontorsplats under praktikperioden.

Är er förening intresserad kontakta:

Anders Hurtig via mailen ahu@du.se och skriv i rubriken ”Studentsamverkan – Verksamhetsförlagt projekt inom tränarskap”

Länk till digital intresseanmälan

Intresseanmälan ska vara Högskolan Dalarna tillhanda senast fredag den 17 maj.

Information om kursen på Högskolan Dalarna

Kursnamn
Verksamhetsförlagt projekt inom tränarskap

Tidsram
Ges höstterminen, omfattning 10 veckor (7,5 hp) på 50 procent studietakt. Deadline för intresseanmälan är för ht-24 senast under vecka 20.

Innehåll
Det verksamhetsförlagda projektet (VFP) på idrottstränarprogrammet utförs i en organisation som verkar inom området idrott, fysisk aktivitet och/eller hälsa. Tränarpraktik ingår liksom samverkan med personer som är verksamma inom den organisation där studenten utför sin verksamhetsförlagda praktik. Under kursen får studenten kontinuerlig återkoppling på sitt handlande i rollen som tränare från handledaren.

Mer information om examensarbeten och samverkan med Högskolan Dalarna.

Sidan publicerades: 8 maj 2023