SDF-bidrag

Sidan uppdaterades: 5 februari 2024

Av Region Dalarnas årliga anslag till RF-SISU Dalarna avsätts ett rambelopp som fördelas till specialidrottsdistriktsförbunden (SDF). Beslut om normer för SDF-bidraget är fattade vid årsstämma.

SDF-bidraget fördelas på Grund- och Utbildningsbidrag

I normerna finns mer information om fördelningen för SDF-bidraget Pdf, 116 kB.

Krav för utbetalning

För att ta del av Grundbidrag och Utbildningsbidrag ska ansökan vara RF-SISU Dalarna tillhanda senast 28 februari. I ansökan redovisas de kurser och läger som genomförts föregående år. I samma ansökan anges om det är enbart Grundbidrag som SDF önskar ta del av.

Ansökningsblankett för att söka SDF-bidrag Pdf, 752 kB.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022