Anläggningsstöd

Sidan uppdaterades: 28 juni 2024

RF-SISU Dalarna vill att det ska finnas ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det erbjuder Riksidrottsförbundet olika ekonomiska stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av Riksidrottsförbundets prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätts årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd. RFSISU Dalarna beviljar max 400 000 kr.
Läs mer om stöden på RF´s hemsida

Stödformer för idrottsföreningar att söka

Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)

Stöd till energi- och miljöprojekt

Stöd till renoveringsprojekt

Stöd till säkerhetsprojekt

Stöd till utrustning för parasport

Stöd till nyutveckling, anläggning

Stöd från andra aktörer

Utöver Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan idrottsföreningar ofta söka ekomiska stöd för anläggningar och idrottsmiljöer från andra organisationer och myndigheter.

Arvsfonden

Hos Arvsfonden kan du söka lokalstöd för en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning. Här kan du läsa mer om Arvsfondens lokalstöd.

Jordbruksverket

Jordbruksverket har ett stöd som syftar till att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Här kan du läsa mer om Jordbruksverkets stöd.

Boverket

Boverket kan ge stöd till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som syftar till att förbättra lokalens standard, tillgänglighet eller energieffektivitet. Här kan du läsa mer om Boverkets stöd.

Det kan även finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022