Idrott för alla, hela livet?

Sidan uppdaterades: 13 december 2022

Hur kan vi tillsammans bidra till en attraktiv och hållbar idrottsverksamhet som når många och som medverkar till att göra Blekinge starkare på flera sätt? Välkommen till en viktig idrottseftermiddag i möjlighetens tecken!

Mötesplats under Idrottsveckan i Blekinge
Torsdag 26 januari, kl 13.00-16.00

Innehåll

En välfungerande idrottsverksamhet för många människor i alla åldrar är ett viktigt nav i ett välfungerande samhälle. I den bästa av världar kan ett starkt föreningsliv bidra till en meningsfull fritid, främja inkludering och social gemenskap samt vara värdefullt för fysisk aktivitet i synnerhet och vår folkhälsa i allmänhet. Särskilt angeläget är att våra idrottsföreningar erbjuder en bra verksamhet för barn och unga. Samtidigt vet vi att ungdomar slutar med idrottslig föreningsverksamhet allt tidigare, dessutom finns det påtagliga socioekonomiska och könsmässiga skillnader när det gäller vilka barn och unga som medverkar i de aktiviteter som erbjuds. Till det kommer pandemin som har slagit hårt mot såväl barns och ungdomars som äldres idrottande.

Från idrottens sida är vi medvetna om problematiken och arbetar med att stimulera föreningarna att sänka trösklarna för deltagande i syfte att nå fler och även för att man ska kunna komma in senare i verksamheten. En sådan utveckling kan också gå hand i hand med att få fram duktiga idrottare. Det är också angeläget att föreningslivet erbjuder verksamhet över hela åldersspannet, inte minst för våra äldre.

Så det finns onekligen utmaningar där vi behöver hjälpas åt från olika samhällsintressenter. I syfte att både ge en god bild av den rådande situationen och ventilera vad vi kan göra bjuder vi in till en idrottseftermiddag i möjlighetens tecken. Det kommer att bli inspel av bland annat Carolina Klüft, numera ansvarig för Generation Pep, forskare inom området och goda föreningsexempel. Men en viktig del blir våra diskussioner kring hur vi kan samverka för att föreningsidrotten ska kunna bidra med så mycket samhällsnytta som möjligt.

Vi hoppas att du som beslutsfattare, anställd inom idrott/fritid, näringslivsrepresentant, föreningsperson eller allmänt intresserad vill bidra vid denna viktiga mötesplats.

Medverkande: Carolina Klüft, Mats Glemne, PG Fahlström och lokala föreningsexempel.

Mer information och anmälan

Mer information och anmälan (senast 20 januari)

90 platser

Inbjudan i PDF Pdf, 429 kB.

Sidan publicerades: 7 december 2022