Styrelse och distriktsstämma

Sidan uppdaterades: 30 mars 2023

Vår styrelse väljs på distriktsstämman och är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Blekinge.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Blekinges styrelse och valberedning

Distriktsstämma

Distriktsstämman är RF-SISU Blekinges högsta beslutande organ. Stämman hålls varje år och består av de ombud som specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) i Blekinge utser.

Distriktsstämman hålls varje år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman.

Distriktsstämman hålls måndagen den 24 april 2023, kl 18.00 på Ronneby Brunn Hotell.

Inbjudan Distriktsstämma 2023 (pdf) Pdf, 278 kB.

Fredins utbildningsstipendium

Under Distriktsstämman kommer även Fredins utbildningsstipendium att delas ut till två unga idrottsledare i Blekinge.

Nominera kandidater senast 4 april

Stadgar

RF-SISU Blekinge har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Blekinges stadgar Pdf, 270 kB. (pdf).

Handlingar Distriktsstämma 2023

Föredragningslista Pdf, 111 kB.

Verksamhetsberättelse 2022 Pdf, 11 MB.
Inklusive årsredovisning och revisionsberättelse

Justerad verksamhetsinriktning med budget 2023 Pdf, 311 kB.

Valberedningens förslag Pdf, 156 kB.

Röstlängdsunderlag Blekinge Pdf, 153 kB.

Sidan publicerades: 9 december 2022

Kontakt

Jeanette Andreasson Sjödin

Ordförande

0723-041160

Kontakt

Mathias Roos

Distriktsidrottschef

0700-911288
Verksamhetsberättelse 2022