Undersökning kring idrottsevenemang i Blekinge

En enkät har i dagarna gått ut till föreningar och förbund med verksamhet i Blekinge. Genom enkäten vill vi fånga upp vilken typ av idrottsevenemang som arrangeras i Blekinge, hur er förening skattar er i olika delar och vilken typ av stöd som er förening önskar för att kunna leda era evenemang framåt.

Sidan uppdaterades: 28 november 2023

Med evenemang avses lokala, regionala, nationella och internationella evenemang.

Enkäten är även en del av ett studentarbete som görs av Faik Zogaj, student vid Idrottsvetenskapsprogrammet inriktning Sport Management (Malmö universitet). Vi önskar därför att er förening besvarar enkäten senast 10/12.

Till enkäten

Här fyller ni i enkäten (ett svar per förening)

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i.

Intervju

Ni kan också markera i enkäten om ni önskar bli kontaktade för en intervju på samma tema. Intervjun tar ca 30 minuter och genomförs digitalt under vecka 48-49, på en tid som passar er (dagtid, kvällstid,helg).

Vi hoppas på stort deltagande i enkäten så att vi även kan forma och erbjuda ett bra stöd framåt!

 

Sidan publicerades: 27 november 2023