Konstruktiva dialoger kring idrottsrörelsens potential i Blekinge

Under våren har ordförande Jeanette Andréasson Sjödin och distriktsidrottschef Mathias Roos träffat de politiska ledningarna i Region Blekinge samt länets alla fem kommuner. I förra veckan var det Karlshamns tur, det sista stoppet på turnén.

Sidan uppdaterades: 26 maj 2023

Samtalen har präglats av nyfikenhet och konstruktiva diskussioner kring hur idrottsrörelsens potential som den samhällskraft vi är kan tas tillvara i hela regionen.

- Vi är tacksamma för att vi fått så mycket utrymme mitt i de väldigt späckade vardagarna hos våra beslutsfattare. Det visar också på att vi är så viktiga för kommunernas och hela regionens utveckling, säger Jeanette.

Dialogen kommer att fortsätta även framöver, även direkt med politiker i olika nämnder lokalt och regionalt.

Läs mer

Så jobbar vi med intressepolitik

Sidan publicerades: 23 maj 2023