Premiär för "Grundutbildning för föreningsledare" 8 maj

Har du ett styrelseuppdrag eller annat förtroendeuppdrag i en förening? Den nya "Grundutbildning för föreningsledare" ger dig en bra grund där du får användning av din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap i att leda, utveckla och förvalta en idrottsförening.

Sidan uppdaterades: 22 mars 2023

Om utbildningen

Grundutbildning för föreningsledare ger dig som förtroendevald grundkunskaper för hur du kan leda, utveckla och förvalta idrottsföreningen. Utbildningen ger dig en bra grund för ditt fortsatta arbete där du får användning av din erfarenhet och även ta med dig ny kunskap. Utbildningen rustar dig för att jobba vidare med föreningens utveckling och idrottsrörelsens gemensamma förflyttning, som benämns Strategi 2025.

Målgrupp

Föreningsledare i exempelvis rollen som styrelseledamot, ordförande, kommittémedlem eller andra roller där föreningens medlemmar gett dig förtroendet att leda, utveckla och förvalta föreningens verksamhet.

För att få bästa förutsättningar att lyckas ser vi gärna att ni kommer flera från er förening.

Grundutbildningens innehåll

  • Föreningsledarens roll
  • Föreningen och demokratin
  • Föreningen och idén
  • Föreningen och verksamheten
  • Föreningen och engagemanget
  • Föreningen och administrationen

Grundutbildningens upplägg

  • Egna studier via häfte och webb
  • Gemensam träff
  • Erfarenhetsutbyte

Kurstillfällen

Måndag 8 maj 18.00- 21.00 fysisk träff i Ronneby
Onsdag 31 maj 18:30-20.00 digitalt via Teams

Utbildare

Per-Henrik Linderson och Lina Hörnbäck, RF-SISU Blekinge
Vid frågor kontakta Per-Henrik, 0768-820 855, per-henrik.linderson@rfsisu.se

Kostnad

1000 SEK
Kursavgiften kan subventioneras via Projektstöd för dig som tillhör idrottsförening i Blekinge. Ta kontakt med din Idrottskonsulent.

Anmälan

Anmälan sker här (senast 28 april)Sidan publicerades: 22 mars 2023

Kontakt

Lina Hörnbäck

Idrottskonsulent

0729-921874

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
Samordnare Rörelsesatsning i skolan Blekinge