Lärgrupperna skapar trygghet och gemenskap i Ronneby BK

Idrottsrörelsen är mycket mer än bara idrott! En förening som har jobbat medvetet med att utveckla sin förening och sina medlemmar med hjälp av folkbildning är Ronneby BK.

Sidan uppdaterades: 21 december 2022

Idrottsrörelsen handlar inte bara om det fysiska idrottsliga utövandet. För inom ramen för idrott går det även att lära sig en massa annat.

I Blekinge finns det runt 340 föreningar som engagerar cirka 56 000 medlemmar och det innebär att det finns möjlighet till många goda möten varje dag. Det skapar i sin tur tillfällen att förena och utveckla människor.

Ville få bättre gemenskap

För några år sedan kände Ronneby BK att de inte var nöjd med den situationen som man var i. Klubben hade under en ganska kort tid fått ett flertal nya medlemmar med en annan bakgrund än svensk och det gjorde att många stod långt ifrån varandra och gemenskapen var allt annat än bra.

- Miljön kändes inte trygg. Folk hejade inte ens på varandra och det kändes inte alls kul, säger klubbens ordförande Henrik Ingvarsson.

RF-SISU Blekinge är idrottsrörelsens eget studieförbund i länet och de arbetar just med att stötta, folkbilda och utveckla föreningar och individer. Det finns flera metoder som man som förening kan använda och en av dem är så kallade lärgrupper.

Lyckat arbete vände trenden

Metoden går ut på att det är självlärande grupper där personerna i gruppen har stor möjlighet att påverka vad de ska prata om. Några av de positiva effekterna med att arbeta så här är att det ofta ger en känsla av sammanhang och gemenskap.

När Ronneby BK skulle dra i gång sitt utvecklingsarbete valde de just lärgrupper som metod och ämnet de ville satsa på var värdegrund. Det här arbetet har betytt jättemycket och det har lett till en vändning i klubben.

- Gemenskapen i klubben är som natt och dag. Nu vill man hänga nere på Brunnsvallen för det är en härlig stämning här, säger Mikael Håkansson som är tränare och styrelsemedlem.

Lärgrupp hos Ronneby BK

Allt börjar med respekt för varandra

Att föreningen valde att fokusera på just värdegrund kändes som en självklarhet. Enligt Henrik och Mikael är det där allt börjar. När alla förstår varandra och respekterar varandra kan man också känna sig trygg och känslan av gemenskap ökar.

Det finns många exempel på att lärgrupperna och arbetet med värdegrunden har gett resultat i Ronneby BK.

- Fler tränare tänker utanför sitt lag och vill utvecklas tillsammans och föräldrarna har också dragits med och är oftare nere på Brunnsvallen, säger Mikael Håkansson.

Även andra klubbar i länet har märkt av förändringen i Ronneby BK. Enligt Henrik Ingvarsson har flera hört av sig och frågat hur de har lyckats skapa en sådan bra sammanhållning i föreningen.

- Vårt arbete och vad det har gett syns till exempel på sociala medier och det är ju roligt, säger Henrik Ingvarsson.

Sammanhållningen är bättre

Men vad säger ungdomarna som varit med i lärgrupperna då? Två som ger tummen upp är Hannah Ingvarsson Kranstedt och Lucas Håkansson. De håller med om att gemenskapen har blivit bättre och att det finns en positiv anda i föreningen nu.

Enligt dem var värdegrundsarbetet också förutsättningen för att ett pojklag och ett flicklag i tonåren åkte till Gothia Cup ihop i somras och hade kul tillsammans.

- Det har varit roligt och nyttigt med lärgrupperna. Vi har fått bättre sammanhållning i laget och vi har fått mycket bättre kontakt med andra lag, säger Hannah.

Att som förening ha en bra grund att stå på har också visat sig bra i tider när man prövas lite extra. Senast var det pandemin och då var samarbete och kontaktvägar redan upprättade. Efter arbetet med värdegrunden i klubben blev det heller inga problem att ta emot de ukrainska barn som flytt kriget och som ville spela fotboll i våras.

Ronneby BK är övertygad om att det här har rustat dem för att även klara av de utmaningar som står framför dem och de är tacksamma över all hjälp de har fått från RF-SISU Blekinge.

- Vi har fått bra stöttning av vår idrottskonsulent Lena Widenfors, säger Mikael Håkansson.

Anteckningar från ett lärgruppsarbete om värdegrund
Ungdomar och ledare från Ronneby BK

Föreningar har stort ansvar

Både Henrik Ingvarsson och Mikael Håkansson anser att alla föreningar har ett ansvar när det gäller att lära barn och ungdomar om värdegrund. Dels eftersom den naturliga mötesplatsen finns, dels eftersom det handlar om grundläggande värderingar om hur vi behandlar varandra.

- Det här med värdegrund är ju inte kopplat till idrotten utan det här är ju något som gör våra ungdomar till bättre människor och som de får ta med sig ut i livet, säger Mikael Håkansson.

Som den kända författaren och pedagogen Ellen Kay lär ha sagt; Bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt.

Nu rullar arbetet med lärgrupper i ämnet värdegrund vidare i Ronneby BK. Men inte nog med det. Klubben tar ytterligare ett steg framåt och ska jobba med konceptet Trygga föreningar för att fortsätta utvecklas.

Det är en ständigt pågående process det här med att stärka föreningen, säger Mikael Håkansson innan han hastar vidare för andra uppdrag i Ronneby BK:s klubbkläder.

Vill er förening också utvecklas med stöd av RF-SISU Blekinge?

Utveckla dig och din förening i samarbete med oss på RF-SISU Blekinge. Idrottens klubbstugor och föreningslokaler är vår hemmaplan. Varje dag, året runt möter vi er föreningsledare, tränare, aktiva och föräldrar över hela länet. Så när er förening är redo för utveckling - hör av er så hjälper vi er att lägga upp en plan.

Kontakta er idrottskonsulent på RF-SISU Blekinge

Illustration över samverkan mellan förening och RF-SISU Blekinge

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Anne Berglund

Artikeln är skriven av Anne Berglund. Anne kommer i en serie artiklar skildra idrottsrörelsen i Blekinge. Du kommer att få läsa om idrottens betydelse, möjligheter och utmaningar - för region, föreningar/förbund och invånare i Blekinge.