Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Sidan uppdaterades: 13 april 2023

Detta är 2:a tillfället på utbildningen. 1:a tillfället var den 3 maj.

Plats:

Karlskrona Idrott- och Fritids Centrum (gamla Testlabbet) Rosenholm

Datum:

lördag 27 maj 2023

Starttid:

Kl. 09.00

Sluttid:

Kl. 17.00

Anmälan:

Senast onsdag 26 april 2023

Sidan publicerades: 12 januari 2023