Grundutbildning för tränare

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Detta är 2:a tillfället på utbildningen. 1:a tillfället var den 1 mars.

Plats:

RF-SISU Blekinges kontor, Rosenholm

Datum:

lördag 25 mars 2023

Starttid:

Kl. 09.00

Sluttid:

Kl. 17.00

Anmälan:

Senast onsdag 22 februari 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 9 december 2022