Grundutbildning för föreningsledare

Grundutbildning för föreningsledare ger dig som förtroendevald grundkunskaper för hur du kan leda, utveckla och förvalta idrottsföreningen.

Sidan uppdaterades: 2 maj 2023

Denna utbildning är på två tillfällen. Detta är 1a tillfället.

Plats:

Ronneby Brunn hotell

Datum:

måndag 8 maj 2023

Starttid:

Kl. 18.00

Sluttid:

Kl. 21.00

Anmälan:

Senast fredag 28 april 2023, kl. 23.30

Sidan publicerades: 17 mars 2023