Idrottsjuridik och föreningskunskap

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Det moderna föreningsarbetet är omgärdat av många lagar och regler. Att vara föreningsledare är därför inte alltid helt enkelt. Kraven från omgivningen blir allt större på de ideella organisationerna, framförallt från myndighetsutövande organ. RF-SISU erbjuder idrottsföreningar och förbund hjälp med rådgivning och utbildning i föreningskunskap.

Idrottsjuridik

Vi på RF-SISU Blekinge hjälper gärna till med allmänna frågor rörande juridik, till exempel när niska bilda förening, genomföra ett årsmöte eller ta fram stadgar.

RF-SISU distrikten har stöd i ryggen av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas förbundsjurister, juridiskt stöd för RF, SISU och RF-SISU distrikten.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Frågor och svar

På Riksidrottsförbundets webbplats finns var på idrottsjuridiska frågor som Riksidrottsförbundets jurister fått till exempel förbund, föreningar och enskilda medlemmar.

Till frågor och svar på RF:s webbplats

Föreningen som arbetsgivare

Kanslist, tränare eller domare? Ideell, konsult eller anställd? I en förening finns många olika roller som kan utföras antingen som ideellt arbete eller som lönearbete.

Många föreningar väljer att anställa personal, vilket innebär att föreningen är arbetsgivare. Som arbetsgivare finns många regler och bestämmelser att hålla reda på. Att ha arbetsgivaransvar innebär att föreningens styrelse ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Arbetsgivaralliansen är idrottens arbetsgivarorganisation. Genom att vara medlem hos Arbetsgivaralliansen får du hjälp att lösa alla dina frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap och lönebildning.

På Arbetsgivaralliansens webbplats hittar du mer information om arbetsrätt

Utbildning för föreningsledare

RF-SISU Blekinge erbjuder utbildningar för föreningsledare, bland annat idrottens föreningsledarutbildning. Det är samlingsnamnet på ett antal utbildningar för dig som föreningsledare och som passar alla oavsett vilken idrott som du är engagerad inom. Vi har också möjlighet att skräddarsy utbildningar och utvecklingsinsatser för just din förenings behov.

Sidan publicerades: 5 december 2022