Hem / Bidrag och stöd / Utmärkelser

Utmärkelser

För att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser hos föreningar och förbund inom distriktet samt för att uppmuntra till fortsatt ledarskap och deltagande i idrottens föreningsliv finns utmärkelser för personer, föreningar och specialidrottsdistriktsförbund att söka hos RF-SISU Uppland.

Fyll i den här blanketten för att ansöka om förtjänstmedalj, förtjänsttecken silver och förtjänsttecken guld. Skicka därefter din ansökan till RF-SISU Uppland via mail This is a mailto link Observera att du inte kan ansöka om bordsstandar.

Ansökan kan göras av representant för idrottsförening eller specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Ansökan ska vara RF-SISU Uppland tillhanda senast 30 dagar före beräknad utdelningsdag. Beslut om tilldelning fattas av RF-SISU Upplands Distriktsidrottschef.

Förtjänstdiplom

Förtjänstdiplom kan tilldelas en person som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbund under minst fem år eller i förening under minst 10 år. Förtjänstdiplom kan även tilldelas SDF eller förening i samband med 25-årsjubileum. Det får även, med särskild text, tilldelas person, organisation/företag, som gagnat idrotten.

Förtjänsttecken i silver

Förtjänsttecken i silver kan tilldelas en person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbund under minst 10 år eller i förening under minst 15 år. Förtjänsttecken i silver får, om den föreslagne har minst 15 respektive 20 års ideellt arbete i förbund eller förening, tilldelas utan att förtjänstdiplom erhållits. 

Förtjänsttecken i guld

Förtjänsttecken i guld kan tilldelas en person som tidigare erhållit förtjänstdiplom och förtjänsttecken i silver och som genomfört ett förtjänstfullt ideellt arbete i förbund under minst 20 år eller utfört ideellt föreningsarbete under minst 25 år. Förtjänsttecken i guld får, om den föreslagne har minst 25 respektive 30 års ideellt arbete i förbund eller förening, tilldelas utan att tidigare utmärkelse erhållits. 

Bordsstandar

Bordsstandar kan tilldelas en person, som nedlagt ett mångårigt förtjänstfullt arbete. Till SDF eller förening får bordsstandaret utdelas i samband med 50-årsjubileum. Det går inte att ansöka om bordsstandar. 

Jubileumsdiplom från RF

Föreningar och SDF som firar 50-, 75- och 100-årsjubileum har möjlighet att söka Jubileumsdiplom från Riksidrottsförbundet. Skicka ett mail till This is a mailto link med uppgifter om föreningens namn och dess bildande. Skicka detta i god tid senast en månad innan jubileet.