Hem / Bidrag och stöd / Projektstöd IF återstart

Projektstöd IF återstart

Idrottsföreningarna i Uppland har under ett par års tid fått anpassa sin verksamhet efter de restriktioner och föreskrifter coronapandemin medförde. Nu finns det ett stöd för att stötta samtliga dessa idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott.

Syftet med projektstödet är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med Strategi 2025.

Inriktningar:

 • Stöd till folkbildning och utbildning
 • Stöd till föreningsdemokrati
 • Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden
 • Stöd till idrottsföreningar att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar

Så här ansöker du:

 1. När din förening har en projektidé ska föreningen ta kontakt med din idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.
 2. Ansökan ska förarbetas i samverkan med en idrottskonsulent och/eller handläggare från RF-SISU Uppland. Ansökan kan med fördel förberedes i lärgrupp med hjälp av lägruppsplanen Projektstöd barn- och ungdomsidrott
 3. Projektstödet går att söka till den 31 oktober 2023. Vi behandlar ansökningar löpande och fattar beslut en gång i månaden. 
 4. Din förening blir informerad om beslutet via mejl. 
 5. I samband med att ansökan beviljas upprättas en utbetalningsplan. Din förening ska återrapportera till oss enligt överenskommelse.

Stöd att söka finns inom följande inriktningar:

Stöd till folkbildning och utbildning

Projektstödet ska användas till att möjliggöra folkbildnings- och utbildningsverksamhet i föreningen, med särskilt fokus på ledarskap, inkludering och föreningsdemokrati. Folkbildning och utbildning som bidrar till att öka mångfalden bland ledare ska särskilt premieras.

Stöd till föreningsdemokrati

Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att stärka de demokratiska processerna i föreningen. Det kan exempelvis handla om att öka deltagandet i årsmöten, utveckla interna arbetsprocesser och öka medlemmarnas delaktighet.

Stöd till idrottsföreningar i idrottssvaga områden

Projektstödet ska användas till insatser som syftar till att inkludera invånare i områden där föreningsidrotten är svagt etablerad eller har särskilda utmaningar. Ett område kan i detta sammanhang betraktas som idrottssvagt utifrån graden av idrottsföreningsdeltagande och/eller att det finns särskilda utmaningar för idrottsföreningarna i området utifrån ett geografiskt perspektiv. Medel ska beviljas föreningar som arbetar med angiven målgrupp och antingen är verksamma i idrottssvaga områden eller avser att göra insatser i idrottssvaga områden.

Stöd till idrottsföreningar att rekrytera, återrekrytera eller behålla medlemmar

Utöver de tre ovannämnda inriktningarna kan även stöd beviljas föreningar som gör insatser för att rekrytera, återrekrytera eller behålla medlemmar till verksamheter som påverkats av coronapandemins effekter.

Målgrupp

Huvudsaklig målgrupp är barn och ungdomar i åldern 7-25 år samt personer med funktionsnedsättning.

Avgränsningar

Projektstöd ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av verksamheten i er förening. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande tre områden kan ej beviljas stöd:

 • Kostnader för läger eller andra ordinarie verksamhetskostnader
 • Inköp av material för ordinarie eller sedan tidigare etablerad verksamhet
 • Individuella medlems- och träningsavgifter

Projektstöd via SF

Din förening kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF). Du hittar kontaktuppgifter till ditt SF här

Kompensationsstöd

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Återstartsstödet ska inte förväxlas med kompensationsstödet, som finns för att kompensera föreningar som har haft ekonomiska förluster eller minskade intäkter under coronapandemin. Läs mer om kompensationsstödet på Riksidrottsförbundets webbplats