Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd 65+

LOK-stöd 65+

För att stödja föreningsdriven idrott för äldre (65+) har RF-SISU Uppland fattat beslut om ett nytt ekonomiskt stöd, ett LOK-stöd för deltagare som är 65 år och äldre. 

Det LOK-stödet liknar på många sätt det LOK-stöd som finns för deltagare mellan 7-25 år. LOK-stöd 65+ kommer att kunna sökas av idrottsföreningar som bedriver ledarledd verksamhet för deltagare i åldern 65 år och äldre. Ansökan görs en gång per år i IdrottOnline oavsett vilken plattform föreningen använder för närvaroregistrering. 

Ansök om LOK-stöd 65+

För att kunna ansöka om LOK-stöd måste föreningen vara ansluten till något av de specialidrottsförbund (SF) som tillhör Riksidrottsförbundet (RF). Ansökan gör du på din förenings IdrottOnline-sida. Det är föreningens ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare som har behörighet att skicka in ansökan.

Ansökan ska göras senast den 25 augusti 2023 för verksamhet under perioden 1 juli 2022 - 30 juni 2023. Observera att ansökan inte öppnar förrän under våren 2023, men eftersom stödet kan sökas retroativt från 1 juli 2022 är det viktigt att din förening närvaroregistrerar redan nu. 

Ansökan ska innehålla:

  • antal ledarledda aktivitetstillfällen
  • antal unika deltagare i åldern 65 år eller äldre
  • en beskrivning av genomförd verksamhet

Ansök i IdrottOnline

När ansökan öppnar kommer den att finnas i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel med namnet Verksamhetsstöd 65+ Uppland. Här kan du läsa mer om hur du använder fliken Idrottsmedel i IdrottOnline.

Enbart ansökningar som har inkommit senast 25 augusti 2023 kommer att behandlas. 

Stickprovskontroller

Vid en stickprovskontroll behöver föreningar som ansöker om LOK-stöd 65+ kunna verifiera vilka personer som deltog vid vilka träningstillfällen genom att alla deltagare finns i medlemsregistret i IdrottOnline. Ansökande förening behöver ge RF-SISU Uppland rättighet att se föreningens medlemmar i medlemsregistret i IdrottOnline.

Stödets storlek

Stödets storlek per förening kommer att baseras på antal tillfällen och antal deltagare.