Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd

LOK-stöd

För att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott finns LOK-stödet. Det är ett statligt stöd som hanteras av Riksidrottsförbundet och kan sökas av idrottsföreningar som bedriver ledarledd verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Ansökan görs två gånger per år i IdrottOnline oavsett vilken plattform föreningen använder för närvaroregistrering. 

Ansök om LOK-stöd 

För att kunna ansöka om LOK-stöd måste föreningen vara ansluten till något av de specialidrottsförbund (SF) som tillhör Riksidrottsförbundet (RF). Ansökan gör du på din förenings IdrottOnline-sida. Det är föreningens ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare som har behörighet att skicka in ansökan. På webbplatsen för IdrottOnlines servicecenter hittar du manualer och instruktionsfilmer

Ansökan för vårens aktiviteter (1 januari-30 juni) ska göras senast 25 augusti
Ansökan för höstens aktiviteter (1 juli-31 december) ska göras senast 25 februari

Var noga med att skicka in din förenings ansökan i tid. Om ansökan kommer in för sent görs ett avdrag på det totala beloppet alternativt kan ansökan avslås. 

Ansök senast den 25 augusti 2021

Här hittar du mer detaljerad information om LOK-stödsansökan för våren 2021

Digital ansökan via IdrottOnline

Från 1 juli 2020 ska närvaroregistreringen för LOK-stödsaktiviteter ske digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020. Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen). På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om digital närvaroregistrering.

Allt om LOK-stödet på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du all information du behöver om LOK-stödet. Där finns mer information om närvaroregistrering, ansökningsförfarandet, kontroll av ansökan, utbetalning, regler och blanketter, statistik samt kontaktuppgifter till LOK-stödssupporten.

Kommunala föreningsbidrag 

Utöver det statliga LOK-stödet finns det i många kommuner möjlighet att ansöka om kommunala föreningsbidrag. Varje kommun har sina egna regler och föreskrifter gällande ekonomiskt stöd till idrottsföreningar. Kontakta din kommun för mer information: