Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd

LOK-stöd

För att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott finns LOK-stödet. Det är ett statligt stöd som hanteras av Riksidrottsförbundet och kan sökas av idrottsföreningar som bedriver ledarledd verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. Ansökan görs två gånger per år i IdrottOnline oavsett vilken plattform föreningen använder för närvaroregistrering. 

Ansök om LOK-stöd 

För att kunna ansöka om LOK-stöd måste föreningen vara ansluten till något av de specialidrottsförbund (SF) som tillhör Riksidrottsförbundet (RF). Ansökan gör du på din förenings IdrottOnline-sida. Det är föreningens ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare som har behörighet att skicka in ansökan. På webbplatsen för IdrottOnlines servicecenter hittar du manualer och instruktionsfilmer

Ansökan för vårens aktiviteter (1 januari-30 juni) ska göras senast 25 augusti
Ansökan för höstens aktiviteter (1 juli-31 december) ska göras senast 25 februari

Var noga med att skicka in din förenings ansökan i tid. Om ansökan kommer in för sent görs ett avdrag på det totala beloppet alternativt kan ansökan avslås. 

Digital ansökan via IdrottOnline

Från 1 juli 2020 ska närvaroregistreringen för LOK-stödsaktiviteter ske digitalt. Beslutet gäller för aktiviteter bedrivna från och med den 1 juli 2020. Den digitala närvaroregistreringen kan göras direkt i IdrottOnline eller i något av de system som har inläsning till IdrottOnline (förutsatt att föreningen själv har aktiverat inläsningen). På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa mer om digital närvaroregistrering.

LOK-stödet förändras från 1 januari 2022

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar i LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen och att stödet därmed på ett bättre sätt bidrar till att nå målen i Strategi 2025. Läs mer på Riksidrottsförbundets webbplats.

Digital informationsträff om förändringarna

Den 1 juni genomförde vi en digital informationsträff där vi berättade om förändringarna samt visade upp ett verktyg som föreningen tillsammans med sin idrottskonsulent från RF-SISU Uppland kan använda för att se hur förändringarna påverkar en specifik träningsgrupp. Mötet spelades in och du kan titta på det nedan eller på vår Youtube-kanal. För att testa verktyget, kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland

Allt om LOK-stödet på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du all information du behöver om LOK-stödet. Där finns mer information om närvaroregistrering, ansökningsförfarandet, kontroll av ansökan, utbetalning, regler och blanketter, statistik samt kontaktuppgifter till LOK-stödssupporten.

Kommunala föreningsbidrag 

Utöver det statliga LOK-stödet finns det i många kommuner möjlighet att ansöka om kommunala föreningsbidrag. Varje kommun har sina egna regler och föreskrifter gällande ekonomiskt stöd till idrottsföreningar. Kontakta din kommun för mer information: