Hem / Bidrag och stöd / Föreningsekonomi

Föreningsekonomi

Att ha goda kunskaper om föreningsekonomi är viktigt för ideella föreningar. Om föreningen har en god ekonomisk ordning så blir det oftast roligare och enklare att arbeta med frågor som rör klubbens ekonomi, men också med verksamheten i stort.

Även om idrott är något de flesta sysslar med på sin fritid, ofta i en ideell förening, ställs det professionella krav på hur ekonomin ska skötas. Det finns lagar, regler och riktlinjer som ska följas. Ju mer man kan om ett ämne desto roligare blir det och har man en god ekonomi och god ordning på den kan man ägna mer tid, energi och resurser åt det som föreningen finns till för - nämligen den idrottsliga verksamheten.

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i redovisningsarbetet. På RF:s webbplats finns mer information om Idrottens redovisning

Hos Skatteverket finns mycket information för ideella föreningar. På Skatteverkets webbplats hittar du mer information om skatter och avgifter, bokföring och redovisning.

För mer information kontakta:

Linda Södergren
Skatteinformatör, Skatteverket
This is a mailto link
010-578 77 02

IdrottOnline och Fortnox

För att effektivisera och modernisera det tidskrävande arbetet med fakturering och bokföring har idrottsföreningar som är anslutna till RF möjlighet att använda Fortnox bokförings- och faktureringsmoduler. Du skapar avgifterna i IdrottOnline och använder sedan Fortnox webbaserade program för att skicka de automatiskt skapade fakturorna till föreningens medlemmar. På Fortnox webbplats hittar du mer information.

010-578 77 02