Hem / Bidrag och stöd / Återstartsstöd

Återstartsstöd

Under 2022 kommer RF-SISU Uppland att fördela ekonomiskt stöd för möjliggöra uppstart och återstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Stödet ska säkerställa att föreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar.

Stödet tar sin utgångspunkt i att verksamheter behöver få en uppstart, återstart, omstart eller nystart med sikte på den idrottsliga verksamheten. Stödet kommer att fördelas till särskilt utsatta föreningar, det vill säga föreningar som har förlorat en väsentlig andel av sin tidigare genomförda verksamhet. Prioriterade områden är barn- och ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för personer med funktionsnedsättning. RF-SISU Uppland kan bevilja stöd för två huvudområden:

  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom barn- och ungdomsidrott.
  • Rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar inom idrott för personer med funktionsnedsättning.

Återstartsstödet är inte sökbart, men föreningar som upplever att de har förlorat en väsentlig andel av sin tidigare genomförda verksamhet kan ta kontakt med sin idrottskonsulent för att se om det finns möjlighet att erhålla stöd. Innan du tar kontakt med din förenings idrottskonsulent, funder igenom följande frågeställningar:

  1. Hur har föreningen drabbats verksamhetsmässigt under pandemin?
  2. Vilken målgrupp har föreningen tappat?
  3. Vad vill föreningen genomföra för att återrekrytera, rekrytera eller behålla målgruppen? Vad är syfte och mål med insatsen?
  4. På vilket sätt och när ska föreningen genomföra insatsen?

Stödets omfattning är mellan 10 000 till 50 000 kronor och baseras på de insatser som föreningen ska genomföra för att uppfylla någon av ovan nämnda två huvudområden. 

Kompensationsstöd

Återstartsstödet ska ses som ett framåtriktat stöd som ska bidra till att idrottsrörelsen står sig fortsatt stark efter att pandemin släppt sitt tag. Återstartsstödet ska inte förväxlas med kompensationsstödet, som finns för att kompensera föreningar som har haft ekonomiska förluster eller minskade intäkter under coronapandemin. Läs mer om kompensationsstödet på Riksidrottsförbundets webbplats